Čo je najväčšou environmentálnou výzvou pre Slovensko? (VIDEO)

VIDEO-EURACTIV.SK

Video vzniklo na podujatí, ktoré portál EurActiv.sk organizoval v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Friedrich-Ebert-Stiftung. EU Stakeholder Brunch “Na konci s dychom? Najväčšie environmentálne problémy Slovenska” sa konal 3. apríla 2017 v Bratislave. 

Čo je najväčšou environmentálnou výzvou pre Slovensko? A ako ju možno riešiť?

Na otázky EurActiv.sk odpovedali Aurel Ciobanu-Dordea, riaditeľ pre implementáciu, governance a semester na generálnom riaditeľstve pre životné prostredie v Európskej komisii, Norbert Kurilla, štátny tajomník na Ministerstve životného prostredia SR, Daniel Lešinský, riaditeľ Centra pre trvalo-udržateľné alternatívy, a Alexander Ač, ekológ Czechglobe v Akadémii vied ČR.