Obehová ekonomika nie je voľbou, ale povinnosťou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

recyklácia plechoviek

Projekt STU na recykláciu plechoviek. FOTO-TASR

„Cirkulárna ekonomika, nazývaná aj obehové či zelené hospodárstvo, je nový ekonomický model, ktorý predstavuje protiklad terajšieho modelu – lineárnej ekonomiky,“ píše sa v brožúre Slovensko a cirkulárna ekonomika.

V apríli 2017 ju vydal slovenský Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN).

Mimovládna organizácia v brožúre vysvetľuje výhody obehovej ekonomiky a mapuje výzvy pre Slovensko.

Súčasný systém je neudržateľný

„Podstatou zisku súčasného systému ´zober-vyrob-zahoď´ je predovšetkým vysoká spotreba neobnoviteľných surovín, čo logicky nemôže fungovať dlhodobo,“ píše INCIEN.

„Keď k tomu pridáme iné negatívne faktory ako využívanie lacnej pracovnej sily z rozvojových krajín, populačnú explóziu, narastajúci konzum a devastujúci vplyv človeka na životné prostredie, terajší systém môžeme oprávnene považovať za neudržateľný.“

Lineárna ekonomika je podľa INCIEN neudržateľná z ekonomického, ekologického aj sociálneho hľadiska.

Zmena nie je voľbou, ale povinnosťou

Cirkulárny model naopak zaistí konkurencieschopnosť krajín, ich stabilný ekonomický rast a zdravé životné prostredie.

„Výnos v obehovej ekonomike je založený na efektívnom využívaní prírodných zdrojov dosiahnutom účinným zhodnocovaním použitých materiálov, produktov a komponentov,“ vysvetľuje brožúra.

„Táto systémová zmena nie je pre ľudí voľbou, ale povinnosťou.“

Objavili sa prvé lastovičky

Zavedenie obehového hospodárstva si podľa INCIEN vyžaduje spoluprácu spotrebiteľov, dizajnérov a materiálových expertov, vývojárov, firmy a investorov, ako aj tretí sektor, akademikov a politikov.

INCIEN konštatuje, že niektorí jednotlivci, firmy, neziskové organizácie, obce a ministerstvá už začali proces zmeny nastavenia a vnímania systému.

Mimovládka však pripomína, že „environmentálne povedomie občanov nie je dostatočné a pojem cirkulárna ekonomika/obehové hospodárstvo je pre väčšinu z nich stále veľkou neznámou.“

Slovensku chýba stratégia

Vláda síce v programovom vyhlásení z apríla 2016 naznačila prechod na „nízkouhlíkové hospodárstvo“, zatiaľ však nemá v rukách žiadnu špeciálnu stratégiu, detailný harmonogram či transparentné financovanie, ktoré sú pre túto komplexnú zmenu zásadné, píše sa v brožúre.

„Na otázku, aký podiel v rámci hospodárstva Slovenskej republiky momentálne prislúcha cirkulárnemu modelu, odpoveď nepozná nikto,“ spresňuje INCIEN.

Neznámy je aj potenciálny počet „zelených“ pracovných pozícií, ktoré by obehová ekonomika priniesla a ktoré by naopak zničila.

Odporúčania pre štát

Brožúra ponúka niekoľko príkladov zo obehovej ekonomiky. V závere uvádza odporúčania pre štát, ktoré by mali viesť k rozvoju obehovej ekonomiky. INCIEN navrhuje

  • posilnenie rámca politiky s úmyslom urýchliť presadzovanie obehového hospodárstva vo všetkých hospodárskych odvetviach, poskytnutie ďalšej pomoci miestnym podnikom a zvýšenie investícií do verejných systémov výskumu a vzdelávania;
  • stimuláciu akademickej obce a škôl s cieľom podporiť obehové hospodárstvo, zvýšenie informovanosti spotrebiteľov a malých a stredných podnikov o výhodách obehového hospodárstva;
  • zvýšenie miery recyklácie (vrátane kompostovania) a využívania ekodizajnu v sektore malých a stredných podnikov, stimulácia opatrení na efektívne využívanie zdrojov;
  • podporu ekologických investícií, zjednodušenie prístupu k financovaniu, presadzovanie financovania výskumu a rozvoja medzi malými a strednými podnikmi.