Emisie z dopravy rastú

Podiel dopravy na celkových emisiách skleníkových plynov v EÚ rastie. Asi tretinu emisií z dopravy vyprodukuje nákladná a autobusová doprava. Na Slovensku je to ešte viac – 45 percent.

Podľa Európskej environmentálnej agentúry, pri súčasných trendoch nie je doprava schopná splniť klimatické záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody.

V máji 2018 predstavila Komisia návrh legislatívy, ktorá stanoví po prvýkrát emisné limity pre nákladné automobily.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.