Náklady zo znečistenia ovzdušia

V Európe sa za posledné desaťročia podstatne znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok, čo viedlo k zlepšeniu kvality ovzdušia v celom regióne. Na Slovensku od začiatku 90. rokov klesajú, aj vďaka investíciám do čistejších technológií.

Pre porovnanie, v Srbsku je znečistenie pevnými časticami na podobnej úrovni, ako v roku 1990.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.