Počet domácností postihnutých znečistením, špinou alebo inými enviroproblémami

Až do roku 2013 sa pohybovalo percento slovenských domácností postihnutých znečistením nad priemerom štátov EÚ-15.

Do roku 2017 klesol podiel takto postihnutých domácností na Slovensku na 10,7 %, pod priemer európskej pätnástky. Spomedzi krajín EÚ-15 je na tom najhoršie Nemecko, kde ide o 24,5 %. Naopak, najmenej domácností postihnutých znečistením je vo Švédsku, 6,8 %.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.