Eurokomisárka Bulcová: Pre dopravu budúcnosti neexistuje jediné riešenie

elektromobilita emisie z dopravy biopalivá

Violeta Bulcová. FOTO-EP

Pre budúcnosť mobility neexistuje jediné riešenie, ale musíme sa pozrieť, ktoré možnosti sú dostupné dnes a v budúcnosti pre rôzne spôsoby dopravy.

Vybrala si Európska komisia, ktorý typ alternatívnej mobility podporí pre dakarbonizáciu osobnej cestnej dopravy v dlhodobom horizonte? Biopalivá, elektrické autá, alebo niečo iné? Ak áno, aké dôvody stoja za týmto rozhodnutím?

Doprava predstavuje asi štvrtinu emisií skleníkových plynov v Európe a na 94 percent je z energetického hľadiska závislá na rope. Preto Európska komisia prijala v stredu 20. júla stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, ktorá uznáva kľúčovú úlohu alternatívnych zdrojov energie. Myslím si, že pre budúcnosť mobility neexistuje jediné riešenie, ale musíme sa pozrieť, ktoré možnosti sú dostupné dnes a v budúcnosti pre rôzne spôsoby dopravy. Európa má veľa príležitostí stať sa lídrom v nových oblastiach. Obnoviteľná energia, pokročilé biopalivá a biometán patria medzi snubné alternatívy.

Na druhej strane Komisia už jasne povedala, že biopalivá na báze potravín budú hrať len obmedzenú rolu a nemali byť dostávať verejnú podporu po roku 2020.

Čítajte aj: Únia je čoraz závislejšia na dovoze ropy. Slovensko je najzraniteľnejšie

Aké sú výsledky EÚ v koordinácii cezhraničnej podpory pre elektrifikáciu dopravy, napríklad, čo sa týka stavby infraštruktúry – nabíjacích staníc.

Mnoho typov alternatívnej energie vyžaduje špecifickú infraštruktúru mimo súčasnej siete čerpacích staníc. V októbri 2014 prijal Európsky parlament a 28 členských štátov EÚ legislatívu, ktorá zabezpečuje rozvoj čerpacích staníc pre alternatívne energie (elektrina, hydrogén, zemný plyn atď.) naprieč Európou. Ich dizajn a spôsob používania bude rešpektovať spoločné štandardy vrátane jednotných zástrčiek pre nabíjanie elektrických vozidiel. V tomto kontexte musia členské štáty do Novembra 2016 predložiť Komisii plán pre rozvoj takejto infraštruktúry. EÚ bude tieto plány analyzovať a ak je to nevyhnutné, zváži nové iniciatívy. Rozvoj infraštruktúry podporuje aj finančne. Pre podporu 100 projektov vyčlenila 600 miliónov eur.

Čítajte aj: Elektromobily vidí ministerstvo hospodárstva ako súčasť inteligentných miest

V ideálnom prípade by mali dotácie presadzovať koncepty mobility a nie jeden konkrétny spôsob dopravy alebo technológie.

Aký je váš názor na národné dotácie, ku ktorým pristúpilo napríklad Nemecko: 5 000 eur pre zákazníka, ktorý kúpi elektrické auto? Je tento typ podpory nevyhnutný pre to, aby sa alternatívna mobilita rozvinula? Nepredstavuje priama podpora pre špecifické alternatívne palivo novú výzvu pre politiku hospodárskej súťaže?

Členské štáty majú k dispozícii širokú paletu legislatívnych aj nelegislatívnych stimulov a opatrení pre podporu rozvoja trhu s alternatívnymi palivami, vozidlami a infraštruktúrou. Typ dotácie, ktorý opisujete, je jedno z opatrení pre posilnenie rastu trhu s alternatívnymi palivami, v tomto prípade elektrických vozidiel, až kým nebude fungovať samoudržateľný trh pre vozidlá poháňané alternatívnymi palivami. Ale podporné schémy by mali byť navrhované tak, aby nevyústili do diskriminácie pre výrobcov. V ideálnom prípade by mali dotácie tiež presadzovať koncepty mobility a nie jeden konkrétny spôsob dopravy alebo technológie.

Čítajte aj: Nemci majú dostať päťtisíc eur, ak si kúpia elektrické auto

Dvaja členovia EÚ – Holandsko a Nemecko – a jeden člen európskeho hospodárskeho priestoru – Nórsko – plánujú od budúceho desaťročia zákaz predaja nových vozidiel so spaľovacími motormi. Bude Komisia koordinovať tento typ politík transformácie smerom k elektromobilite?

V stratégii pre nízkoemisnú mobilitu z 20. júla priznávame, že pre budovanie trhov s nízkoemisnými alebo bezemisnými vozidlami treba urobiť oveľa viac. Preto Komisia pracuje na zlepšení informovanosti zákazníkov prostredníctvom značenia vozidiel a pre uľahčenie zelených verejných obstarávaní, čo podporuje rozvoj trhu s bezemisnými vozidlami, napríklad s autobusmi. Zároveň pracujeme na štandardoch CO2 pre osobné a úžitkové vozidlá pre obdobie po roku 2020.

Čítajte aj: Po Holanďanoch zvažujú zákaz spaľovacích motorov aj Nóri

V tejto chvíli pracujeme na veľkom pláne pre rozvoj autonómnych vozidiel.

Aké sú najdôležitejšie iniciatívy Komisie týkajúce sa autonómnych vozidiel (bez vodiča)?

Čaká nás ešte dlhá cesta pred tým, než budú plne automatizované a autonómne vozidlá jazdiť po všetkých našich cestách. Prepojenie vozidiel a infraštruktúry je jedným z prvých krokov pre plnú automatizáciu, ktorá prinesie ekonomické a sociálne výhody. V tejto chvíli pracujeme na veľkom pláne (Master Plan) pre rozvoj takýchto technológií s názvom „kooperatívne inteligentné dopravné systémy“ (C-ITS), ktorý zverejníme v druhom polroku. Medzi Komisiou a členskými štátmi tiež prebieha diskusia s cieľom vylepšiť požiadavky na pokročilé systémy pomoci pre vodiča, zvlášť v rámci Európskej hospodárskej komisie OSN.

Čítajte aj: Holandské predsedníctvo chce odstrániť prekážky pre autá bez vodiča