Radoslav Markuš: Elektrické autá sú baterkami na kolesách

elektrické autá, Radoslav Markuš

Radoslav Markuš, šéf oddelenia Corporate Development v Západoslovenskej energetike. FOTO-EurActiv.sk/Štefan Bako

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Elektromobilita na Slovensku

Čo si ako distribučná spoločnosť sľubujete od novej dotačnej schémy pre nákup elektromobilov?

Nie sme len distribučná spoločnosť. Hovorím za skupinu ZSE, čo je dnes aj poskytovateľ služby pre koncových zákazníkov, nielen infraštruktúra. V prvom rade vnímame extrémne pozitívne, že na Slovensku vznikla nejaká forma podpory. Môže naštartovať nielen samotné budovanie infraštruktúry, ale aj druhú časť príbehu, ktorou je počet elektrických áut. Pretože len tak môže začať celý koncept fungovať, môžu sa na ňom vytvárať nové podnikateľské modely a môže na ňom stavať celá slovenská ekonomika.

Pravdou je, že tento dotačný systém nie je dlhodobým systémovým opatrením. Slúži na prekonanie prvých prekážok na trhu. Všetkých by nás to malo povzbudiť k tomu, aby sme sa posadili za okrúhly stôl. Stakeholderi by sa mali rozprávať, ako vytvoriť dlhodobé systémové riešenia pre podporu alternatívnej ekologickej a energeticky efektívnej dopravy na Slovensku, avšak v prepojení s efektívnou mestskou dopravou. Nemá to byť len o zavedení automobilov na elektrický pohon, ale o inteligentnom prepojení viacerých foriem dopravy.

Sú vašou prioritou dobíjacie stanice v mestách alebo na hlavných ťahoch?

ZSE vníma elektromobilitu ako strategickú tému vo všetkých oblastiach. Budovanie infraštruktúry má svoj prirodzený vývoj. My chápeme, že v prvom rade potrebujeme zabezpečiť, aby obyvatelia dokázali s elektrickými autami so súčasným dojazdom prejsť z bodu A do bodu B, preto sa bavíme o budovaní nosnej infraštruktúry prepájajúcej mestá.

S pribúdajúcim počtom elektromobilov bude treba inteligentne vyriešiť nabíjanie v mestách.

Ale samozrejme vnímame aj to, že obyvatelia prevažne používajú elektromobily v mestách, pretože majú nízke dojazdy. Nie sú odkázaní len na verejnú infraštruktúru. Majú doma alebo v práci nabíjacie body, ktoré nemusia byť veľmi rýchle. Ale za šesť, osem hodín nabijú auto dostatočne na to, aby počas ďalších dvoch dní mohli fungovať. Napriek tomu, s pribúdajúcim počtom elektromobilov bude treba inteligentne vyriešiť nabíjanie v mestách.

Kto sú vaši partneri pri budovaní nabíjacej infraštruktúry v mestách?

Sú to hlavne mestské časti, zastrešovatelia integrovanej dopravy, železnice, mestská doprava. Domnievame sa, že by mal existovať aj nejaký podporný legislatívny rámec, ktorý umožní efektívne vyriešiť stavbu infraštruktúry. Aby riešenie nešlo cez zdĺhavé stavebné konania, ktoré môžu trvať roky a podobne.

Nabíjacia infraštruktúra v mestách teda nie je len otázkou pre samosprávy, ale aj pre štát.

Ambícia musí vychádzať zo stratégie štátu – z najvyššej politiky. Tá však musí byť plnohodnotne premietnutá do samosprávnej politiky a do reality.

Cítite záujem miest?

Dnes je táto téma mentálne posunutá na Slovensku už oveľa ďalej ako pred niekoľkými rokmi. Na druhej strane by sme si vedeli predstaviť väčšiu ambíciu a angažovanosť miest.

Menšie mestá sa dokážu rýchlejšie rozhodnúť a zaujať akčnejší prístup.

Ktoré mestá sú najprogresívnejšie?

Možno na počudovanie vnímame väčšiu angažovanosť v stredne veľkých mestách ako v tých najväčších. Menšie mestá sa dokážu rýchlejšie rozhodnúť a zaujať akčnejší prístup.

ZSE sa zapojila do európskych projektov budovania nabíjacej infraštruktúry. Čo sú najväčšie prekážky v ich realizácii?

Prvou výzvou je vôbec pripraviť kvalitatívne vhodný projekt pre to, aby bol v Bruseli schváliteľný a aby ho firmy vedeli realizovať na daných územiach. Tiež pociťujeme potrebu vyššej angažovanosti ministerstiev, ako strategicky umiestňovať tieto prostriedky na tranzitnej infraštruktúre, ktorú majú pod palcom. Preto, aby budovanie takejto infraštruktúry malo hlavu a pätu a aby bolo v súlade s koncepciou dopravy na Slovensku.

Je ďalším krokom v elektromobilite, ktorý očakávate, uchopiteľnejšia stratégia pre dopravu?

Logicky by to mal byť jeden zo základných krokov. Elektromobilita alebo akákoľvek alternatívna mobilita by mala prirodzene nadväzovať na dnes už rozvinuté druhy dopravy a efektívne ich dopĺňať.

Distribučné spoločnosti musia počítať s nárastom spotreby.

Distribučná infraštruktúra je dnes už pod tlakom zo strany obnoviteľných energií. Je pripravená na príchod väčšieho počtu elektromobilov?

Distribučné spoločnosti, ak ako aj naša, sa musia vysporiadať s rozvojom decentralizovaných obnoviteľných zdrojov od rokov 2008 – 2009. To je prvá skúška, ktorá distribučné spoločnosti pripravuje na ďalšie zmeny v budúcnosti. Elektrické autá to ešte skomplikujú. Sú baterkami na kolesách. Distribučné spoločnosti musia počítať s nárastom spotreby. Ale môžeme počítať aj s tým, že baterka je vlastne zdrojom elektriny, ktorá dodáva elektrinu do siete.

Takže elektromobily nie sú len rizikom, ale aj príležitosťou.

Príležitosťou aj rizikom. Treba sa čo najlepšie pripraviť, to znamená dostať sa do problematiky inteligentných sietí, ktoré vedia inteligentne prenášať spotrebu a výrobu do rôznych úrovní siete, kde je to práve potrebné. To si bude vyžadovať pomerne veľa investícií aj značnú zmenu infraštruktúry.

Inteligentné siete sú národnou alebo európskou otázkou?

Inteligentné siete a energetické prepojenie celej Európy nie je témou, ktorá končí na hraniciach nášho štátu. Čo sa týka prebudovávania sietí, je to ešte komplikovanejšie. Ak chceme dosiahnuť zmeny v sieti rýchlo, určite potrebujeme aj iné ako len naše interné investície, ktoré máme pripravené na obnovu siete každý rok. Postupne k tomu bude z našej iniciatívy prichádzať, ale je to beh na dlhú trať.

Elektrické autá na Slovensku: Nájdu si cestu? To bol názov EurActiv Stakeholder Forum, ktoré sa konalo 24. novembra 2016 v Bratislave. Podujatie bolo venované novej dotačnej schéme pre nákup elektromobilov aj výstavbe infraštruktúry. So slovenskými stakeholdermi diskutovali Helmut Morsi (Európska komisia), Andrea Farkašová (Ministerstvo hospodárstva SR), Pavol Prepiak (Zväz automobilového priemyslu SR), Radoslav Markuš (Západoslovenská energetika) a Peter Badík (Greenway/SEVA). Partnermi podujatia, ktoré sa konalo na okraj bratislavskej konferencie SmartCity360, boli Západoslovenská energetika a Greenway

ČÍTAJTE AJ .PDF ŠPECIÁL: ELEKTROMOBILY POD TATRAMI >>>