Štefanec o dieselgate: Medzinárodné inštitúcie lepšie odolávajú tlakom lobistov

Europoslanec Ivan Štefanec

Europoslanec Ivan Štefanec. FOTO-TASR

Ivan Štefanec (EĽS, KDH) je členom vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu pre emisný škandál, ktorý v utorok 28. februára schválil svoju záverečnú správu. Na otázky portálu EurActiv.sk odpovedal cez e-mail.

Vyšetrovacia správa Gerbrandy-Gieseke poukazuje na slabé vynucovanie európskych pravidiel zo strany štátov. Čo je pre vás v správe najdôležitejšie?

Hlavnou príčinou slabého vynucovania pravidiel je, že veľké a vplyvné firmy, akými automobilky bezpochyby sú, majú silné páky, aby ovplyvňovali legislatívy členských štátov a rozhodnutia národných vlád. Toto ovplyvňovanie môže naberať rôzne podoby od masívneho lobingu, až po vyhrážanie sa obmedzením či presunom výroby.

V boji za práva spotrebiteľa sú nadnárodné inštitúcie oveľa úspešnejšie a niekedy dokážu ľudí ochrániť účinnejšie ako národné vlády. 

Je dobré, že v správe na to poukazujeme, a vrháme tak úplne nové svetlo na schopnosť štátov odolávať rôznym tlakom. Ukazuje sa, že v boji za práva spotrebiteľa sú nadnárodné inštitúcie oveľa úspešnejšie a niekedy dokážu ľudí ochrániť účinnejšie ako národné vlády.

Ako hodnotíte prácu vyšetrovacej komisie?

Výbor nemal za úlohu nikoho trestať, ale objasniť, čo sa vlastne stalo, identifikovať diery v európskej legislatíve a navrhnúť adekvátne opatrenia, aby sa podobné konanie do budúcnosti neopakovalo. V tomto sme stanovený cieľ splnili. Vypočuli sme desiatky nezávislých expertov, zástupcov automobiliek, ako aj bývalých politikov vrátane členov Európskej komisie. Teraz je rad na pléne Európskeho parlamentu, aby našu správu prijal, a následne na Komisii, aby iniciovala navrhované zmeny v legislatíve.

Napriek tomu, že sme sa opakovane stretli s tým, že predvolaní zástupcovia vlád členských štátov alebo bývalí členovia Komisie neposkytli vždy jasné a úplné odpovede na naše otázky, hodnotím fungovanie výboru veľmi kladne.

Medzinárodné inštitúcie majú väčší odstup od rôznych lobistických tlakov.

Podporili ste správu europoslanca Daltona o posilnení právomocí Komisie pri vynucovaní pravidiel týkajúcich sa emisií automobilov?

Áno, podporil som ju. Medzinárodné inštitúcie majú väčší odstup od rôznych lobistických tlakov, čo sa nám potvrdilo aj počas vypočúvaní pozvaných svedkov vo výbore. Európska komisia ako regulačný orgán má stanovovať pravidlá a dohliadať na ich plnenie. V opačnom prípade by sme čoskoro opäť riešili ten istý problém, ako na začiatku, teda fragmentované prostredie, nejasné kompetencie a veľký priestor pre obchádzanie platnej legislatívy.

Považujem tiež za dôležité, že v našom výbore sme nepodporili vznik žiadnych nových inštitúcií. Nepotrebujeme nové inštitúcie, ale jasné a vymáhateľné pravidlá.

Chápeme snahu automobiliek znižovať náklady, no nemôžu pri tom klamať EÚ, štáty, ani ľudí.

Čo presne má táto legislatíva dosiahnuť?

Automobilky nie sú našim nepriateľom, ale partnerom. Musia pochopiť, že výmenou za to, že EÚ im poskytuje stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie, požadujeme dôsledné dodržiavanie pravidiel. Chápeme ich snahu znižovať náklady, no nemôžu pri tom klamať EÚ, štáty, ani ľudí.

Nová legislatíva je kompromisom medzi potrebou zachovať a podporovať európsky automobilový priemysel a ochranou spotrebiteľa a životného prostredia. Navrhujeme zjednotenie pravidiel kontroly emisií, ich zreálnenie a rozšírenie na reálnu prevádzku a posilnenie úlohy Komisie, ako centrálneho regulátora. Za porušenie týchto férových podmienok by mali byť zavedené aj primerané sankcie.

Prečo ste proti nezávislej agentúre? Odporúčajú ju spotrebiteľské organizácie aj americká Agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA).

Nepodporujem zriaďovanie nadbytočných inštitúcií a neúmerné zvyšovanie byrokracie. Ak sa dobre nastavia spoločné pravidlá a ich vykonávanie sa bude aj prísne kontrolovať, nepotrebujeme ďalšiu agentúru. Všetky úkony môžu zabezpečiť aj existujúce certifikované strediská. Úrad, ako je EPA, môže dobre fungovať v prostredí federácie, a tou EÚ nie je a verím, že nikdy nebude.

Zo strany automobilového priemyslu vnímam väčšiu otvorenosť k ústupkom a kompromisom.

Vnímate, že by po škandále zmenil svoj prístup priemysel alebo členské štáty? Eurokomisárka pre jednotný trh Elźbieta Bieńkowska zmenu nevidí.

Zo strany automobilového priemyslu vnímam väčšiu otvorenosť k ústupkom a kompromisom. Jeho zástupcovia si uvedomujú, že spravili chyby a uškodili hlavne sami sebe tým, že oslabili dôveru zákazníkov. Verím, že navrhované legislatívne zmeny, ako aj ďalšie rokovania prinesú želané výsledky.

Sklamanie cítim z prístupu vlád členských štátov, ktorým by malo na právach svojich občanov a ochrane životného prostredia záležať v prvom rade. Pre vyšetrenie emisného škandálu a nápravu stavu robia oveľa menej, ako by mohli. Nová legislatíva schvaľovania vozidiel je v tomto ohľade významným krokom vpred, pretože zjednocuje pravidlá na našom spoločnom trhu a posilňuje európske právomoci.