Ako ďalej s dotáciami pre elektromobily?

BMW i3

BMW i3 (stredne veľký elektromobil), ktoré si požičala bratislavská polícia od predajcu. FOTO: TASR/Martin Baumann

Očakávania spojené s čerpaním dotácií pre nákup elektromobilov boli prehnané.

Štyri mesiace pred koncom schémy zostáva väčšina slovenských eur nevyčerpaná, upozornila na začiatku septembra agentúra ČTK.

Dotácie v celkovej výške 5,2 milióna eur vystačia na približne tisícku elektromobilov. Do začiatku septembra však schéma podporila len asi 300 vozidiel. Keď ju slovenské ministerstvo hospodárstva vlani v novembri spúšťalo, naplánovaná bola do decembra 2017. Teraz sa na rezorte hospodárstva diskutuje o jej predĺžení.

https://euractiv.sk/rozhovory/inteligentne-mesta/statny-tajomnik-chovanec-ak-si-v-roku-2025-kupim-auto-bude-elektricke/

Slovensko sa zaradilo do skupiny krajín, ktoré dotujú predaj elektromobilov. A teraz uvažujú o tom, ako ďalej. Svoje zistenia im v auguste ponúkli analytici zo Spoločného výskumného centra (JRC), interného think-tanku Európskej komisie, ktorému šéfuje Slovák Vladimír Šucha.

Ceny a ďalšie náklady

Analytici skúmali dopad fiškálnych stimulov na predaj elektrických vozidiel, ktoré majú rádovo vyššiu cenu ako vozidlá so spaľovacím motorom.

Ceny a celkové náklady zákazníkov na oba typy vozidiel porovnávali v ôsmich krajinách: vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku, Maďarsku, Holandsku, Nórsku, Poľsku a vo Veľkej Británii.

Ich prvým zistením je, že veľké elektrické vozidlá majú v porovnaní s konvenčnými nižšie celkové náklady na vlastníctvo (total cost ownership, TCO). TCO zahŕňajú náklady na pohon (elektrina alebo ropné produkty), servis a rôzne dane.

Veľké elektrické autá (napríklad Tesla Model S) sa tiež viac predávajú ako konvenčné vozidlá a sú menej citlivé na pohyb cien ako malé elektrické autá (napríklad Volkswagen e-Up!).

Tri skupiny krajín

Na základe ďalších zistení rozdelili výskumníci osem krajín do troch skupín.

V prvej skupine je len Nórsko. Stimuly tam siahajú až do výšky 67 percent ceny elektromobilu s batériou a 23 percent ceny plug-in hybridu. Škandinávska krajina sa vyznačuje najnižšími TCO zo všetkých krajín. Celkové náklady na vlastníctvo sú tiež rozhodne nižšie ako v prípade spaľovacích motorov.

https://euractiv.sk/clanky/inteligentne-mesta/pomaly-nastup-elektromobility-na-vine-je-slaby-marketing-tvrdi-studia/

Druhú skupinu tvoria Holandsko, Francúzsko a Veľká Británia, kde sú TCO elektromobilov podobné ako v prípade konvenčných vozidiel.

V tretej skupine sú Nemecko, Taliansko, Maďarsko a Poľsko, v ktorých je drahšie vlastniť elektromobil ako auto so spaľovacím motorom.

Jednorazové stimuly nestačia

Skúsenosť so štátnymi stimulmi je podľa JRC taká, že jednorazové dotácie výrazne ovplyvňujú predaj  malých elektrických vozidiel. Prejavilo sa to vo Francúzsku, Británii, Holandsku aj Nórsku.

V prípade veľkých elektrických vozidiel, ktorých predaj je menej citlivý na ceny, sa skôr prejavili daňové zvýhodnenia. Tak to bolo v Nórsku a Holandsku.

„Stimuly (na predaj) môžu zohrať kľúčovú úlohu pri uvádzaní elektromobilov na trh, ale väčší trhový podiel sa dá dosiahnuť, len ak budú mať elektromobily konkurencieschopné ceny,“ konštatujú výskumníci v odbornom článku.

„Rozličné typy stimulov podporujú rozličné typy trhových segmentov a môžu ovplyvniť rozličné skupiny obyvateľov,“ dodávajú analytici JRC.