Ceny potravín podnecujú debatu o politike biopalív v EÚ

Svetová Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) upozornila na zvyšovanie cien základných poľnohospodárskych plodín, predovšetkým obilia a cukru, ku ktorým došlo v júli. Vzhľadom na rozsiahle sucho v USA, ale tiež zhoršené vyhliadky produkcie pšenice v Rusku, by mohli naďalej stúpať.

Zatiaľ nezmenené zostali ceny ryže a index FAO pre ceny mäsa pokračoval v poklese. Očakávaný nedostatok niektorých plodín, napr. kukurice, však vyvolal nákupnú horúčku zo strany investorov.

Obavy tak zvyšujú tlak na Európsku komisiu, aby tento rok predstavila návrh jasných pravidiel pre biopalivá, ktoré by neohrozovali produkciu potravín a krmiva ani životné prostredie.

FAO minulý týždeň vyzvala USA, aby pozastavili svoje kvóty pre produkciu etanolu, čím by mohli zmierniť dopady najhoršieho sucha v krajine za posledné polstoročie. Vzhľadom na blížiace sa prezidentské voľby však nemožno očakávať okamžitú reakciu.

„Situácia v USA by mala byť pre EÚ varovaním, že náš neflexibilný mandát pre biopalivá môže viesť k premenlivosti cien potravín, obzvlášť keď v súčasnosti premieňame 65 % našich rastlinných olejov na bionaftu,“ uviedla Nusa Urbancic z environmentálnej skupiny Transport & Environment.

Zložitá matematika

Podľa odhadov by sa do roku 2020 malo využívanie bionafty, ktorá dominuje v Európe, a bioetanolu, ktorého hlavným producentom sú USA a Brazília, oproti roku 2010 zdvojnásobiť na úroveň 19,95 miliónov ton ekvivalentných rope (Mtoe). Na výrobu týchto biopalív 1. generácie sa používajú rozličné rastlinné a živočíšne suroviny, ako je cukrová repa a trstina, obilie, kukurica či olejniny.

Sú súčasťou stratégie EÚ pre znižovanie emisií, avšak viacerí odborníci pochybujú o ich environmentálnych prínosoch.

„Aj veda ukázala, že bionafta môže byť pre klímu horšia ako konvenčná ropa, keď sa započítajú nepriame vplyvy na lesy a rašeliniská,“ dodala Urbancic.

Z akčných plánov, ktoré predložili členské štáty EÚ vyplýva, že bioenergia, t.j. biomasa pre výrobu elektriny a tepla i biopalivá používané v doprave, bude mať viac než 50-percentný podiel na cieľoch stanovených pre obnoviteľné zdrojov do roku 2020.

Európska komisia tvrdí, že je proti akýmkoľvek opatreniam, ktoré by nafukovali ceny potravín. Avšak dosiaľ nedokázala zaistiť to, aby jej vlastná politika biopalív nemala tento rušivý efekt.

Podľa zdrojov z EÚ sa bude Komisia snažiť do konca tohto roka dosiahnuť dohodu o tom, ako merať nepriamu zmenu využívania pôdy (ILUC). Tým by sa zo skupiny surovín používaných na výrobu bioenergie mali vylúčiť tie najškodlivejšie.

(EurActiv/Reuters)