EÚ zverejnila vzory pre rozvoj obnoviteľnej energie

Akčné plány sú súčasťou novej Smernice o obnoviteľných zdrojoch, ktorá vstúpila do platnosti minulý mesiac. Celkovým cieľom EÚ je dosiahnuť 20% podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. Pre každú členskú krajinu boli určené národné ciele, podľa doteraz dosiahnutého pokroku a potenciálu. Slovensko má v roku 2020 vyrábať z obnoviteľných zdrojov 14% spotrebovanej energie.

Členské krajiny majú vzor vyplniť  a určiť v ňom sektorové ciele – podiel obnoviteľnej energie v doprave, výrobe elektriny, kúrení a chladení – a spôsob, ako ich chcú dosiahnuť.

Komisia verí, že spoločný vyor zabezpečí, aby boli národné plány kompletné a súčasne porovnateľné. Správy o implementácii budú musieť vlády predkladať každé dva roky.

Podľa európskeho komisára pre energetiku Andrisa Piebalgsa majú vzory krajinám pomôcť vytvoriť „dôveryhodný plán, ktorý zas pomôže EÚ splniť načas jej ciele“.

Správa o pokroku prezentovaná v apríli ukázala, že Únia zatiaľ v rozvoji obnoviteľnej energie za svojimi ambíciami zaostáva. Od roku 2004 už Komisia v tejto oblasti iniciovala 61 právnych konaní.

Štáty budú musieť špecifikovať svoje plány rozvoja biomasy, aj implementácie schém udržateľnosti pre biopalivá. V národných akčných plánoch sa budú musieť objaviť aj pripravované „pomocné opatrenia“, ako revízia pravidiel pre stavbu budov, informačné kampane, podporné schémy a plánované využitie opatrení flexibility.

Členské krajiny musia pripraviť kroky na zníženie byrokracie a zjednodušenie administratívnych procedúr. Majú tiež podať správu o plánovanom rozvoji energetickej infraštruktúry, ktorý by pomohol zapájať do siete obnoviteľné zdroje. Súčasťou má byť posilnenie prepojení so susednými krajinami.

Členské krajiny majú na prípravu a predloženie plánov rok – do 30. júna 2010. Komisia potom zhodnotí, či odrážajú schválené ciele a sú realistické. Ak budú nedostatočné, Komisia môže začať proti krajine konanie pre porušenie pravidiel EÚ.