Komisia chce, aby sa elektrickým autom dala prejsť celá Európa

elektromobilita biopalivá Parížska dohoda emisie z dopravy

Nabíjačky majú byť všade. FOTO-TASR (Andrej Galica)

Je zodpovedná za štvrtinu emisií skleníkových plynov a za znečistenie ovzdušia v mestách. Teraz sa doprava sa ocitla v hľadáčiku klimatickej politiky Európskej únie. Európska komisia v stredu 20. júla predstavila stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu.

„Ambícia je jasná: do polovice storočia budú musieť byť emisie nižšie o aspoň 60 percent ako v roku 1990 a byť jasne orientované smerom k nulovej úrovni,“ píše sa v stratégii.

Čítajte aj: Eurokomisárka Bulcová: Pre dopravu budúcnosti neexistuje jediné riešenie

Za hlavných partnerov, „ktorí si budú musieť splniť svoje úlohy,“ označuje Komisia členské štáty, firmy, ale aj regióny a mestá.

Stratégia je najdôležitejšou súčasťou väčšieho balíčka opatrení s cieľom znížiť emisie v sektoroch mimo Systému obchodovania s emisiami (ETS). Okrem dopravy sem patria aj bývanie, poľnohospodárstvo, odpad a využívanie pôdy a lesov.

Cestná doprava znečisťuje najviac

Popredné miesto v novej stratégii o mobilite zohráva cestná doprava. Tá predstavuje až 70 percent z celkových emisií v doprave.

Komisia v stratégii o mobilite uvádza tri hlavné úrovne opatrení: vyššiu efektívnosť dopravného systému; nízkoemisné alternatívne zdroje energie; a bezemisné a nízkoemisné vozidlá.

Čítajte aj: Únia je čoraz závislejšia na dovoze ropy. Slovensko je najzraniteľnejšie

Vyššiu efektívnosť dopravy chce Komisia dosiahnuť cez digitalizáciu a automatizáciu. Pracuje na pláne pre rozvoj autonómnych vozidiel (bez vodiča). Efektívnosti majú napomôcť aj pripravované opatrenia pre zjednotenie štandardov cestného mýta.

Eletrina, biopalivá aj plyn

Pokiaľ ide o alternatívne zdroje energie pre dopravu, Komisia sa vyhýba jednoznačnému uprednostňovaniu elektriny, pokročilých biopalív či plynu.

„Myslím si, že pre budúcnosť mobility neexistuje jediné riešenie, ale musíme sa pozrieť, ktoré možnosti sú dostupné dnes a v budúcnosti pre rôzne spôsoby dopravy,“ povedala pre EurActiv.sk eurokomisárka pre mobilitu a dopravu Violeta Bulcová  „Obnoviteľná energia, pokročilé biopalivá a biometán patria medzi snubné alternatívy.“

Pre rozšírenie alternatívnych palív Komisia zvažuje ďalšie opatrenia. Medzi ne patrí „napríklad povinnosť pre dodávateľov palív poskytnúť istý podiel obnoviteľnej alternatívnej energie, okrem iného pokročilé biopalivá a syntetické palivá.“

Elektrickým autom po Európe

V oblasti infraštruktúry a čerpacích staníc, považuje európska exekutíva za dôležitú informovanosť spotrebiteľov. Pripravuje preto metodológiu pre cenové porovnanie palív.

„S cieľom dosiahnuť masovú prijateľnosť a rozvoj elektrických vozidiel je potrebné, aby sa infraštruktúra pre nabíjanie a údržbu stala všeobecne dostupná v Európe,“ píše sa v stratégii.

„Konečným cieľom je umožniť uskutočnenie jazdy automobilom naprieč Európou tak, že nabiť elektrické vozilo bude rovnako jednoduché ako doplniť nádrž.“

Protichodné opatrenia štátov

Komisia plánuje aj opatrenia na úrovni samotných vozidiel.

„Pre budovanie trhov s nízkoemisnými alebo bezemisnými vozidlami treba urobiť oveľa viac. Preto Komisia pracuje na zlepšení informovanosti zákazníkov prostredníctvom značenia vozidiel a pre uľahčenie zelených verejných obstarávaní, čo podporuje rozvoj trhu s bezemisnými vozidlami, napríklad s autobusmi,“ vysvetlila eurokomisárka Bulcová pre EurActiv.sk.

Za „veľmi efektívne“ označuje materiál Komisie daňové stimuly. Kritizuje však, že členské štáty „uplatňujú celú paletu protichodných daňových stimulov, ktoré odrádzajú od nízkoemisnej mobility.“ Medzi ne počíta aj dotácie pre fosílne palivá.

Odkiaľ zobrať elektrinu

Za výzvu Komisia považuje uspokojenie zvýšeného dopytu po elektrine, ktorý vyvolá elektromobilita.

Najväčší bude tlak na distribučný systém v hodinách špičky.

Pripravovaný návrh pre dizajn trhu s elektrinou „uľahčí integráciu elektromobility tak, že povzbudí nabíjanie v hodinách lacnej elektriny, keď je dopyt nízky a ponuka vysoká.“ Návrh má tiež uľahčiť to, aby mohli používatelia elektrických áut nabíjať z vlastných solárnych panelov.

Slovensko musí emisie znížiť o 12 percent

Slovensko má podľa balíčka Komisie v sektoroch mimo ETS vrátane dopravy znížiť emisie o 12 percent medzi rokmi 2021 a 2030. Ako budú jednotlivé štáty emisie znižovať, necháva európska exekutíva na ich rozhodnutí.

Spoločne majú v rámci týchto sektorov aj ETS dosiahnuť 40-percentné zníženie emisií do roku 2030 (v porovnaní s rokom 1990).

Záväzkom, ktorý odsúhlasila Európska rada v októbri 2014, prispela Európska únia k Parížskej dohode o klíme.