Zvýhodniť majiteľov elektromobilov alebo nie? Ministerstvá si protirečia

elektromobilita emisie z dopravy

Tesla Model X. FOTO-TASR-AP Marcio Jose Sanchez

Jedno ministerstvo predloží stratégiu pre podporu elektromobilov, druhé navrhne zákon, ktorý to sotva zohľadní.

To je prípad registračných poplatkov pre autá s elektrickým pohonom. Kým rezort hospodárstva navrhol ich odpustenie pre nové elektromobily, rezort financií ich v návrhu zákona o správnych poplatkoch ponecháva v rovnakej výške. Novela dokonca zvýhodňuje staršie autá, ktoré vypúšťajú viac emisií.

Výsledkom je, že poplatok za registráciu nového elektromobilu je vyšší ako za registráciu starého auta so spaľovacím motorom.

Čítajte aj: Viac elektromobilov pre Slovensko. Aké opatrenia navrhli úradníci?

Štátny tajomník na ministerstve životného prostredia Norbert Kurilla pritom v nedávnom rozhovore pre EurActiv.sk žiadal zohľadnenie komponentu CO2 v poplatku. Na „celú paletu protichodných daňových stimulov, ktoré odrádzajú od nízkoemisnej mobility“ v členských štátoch len v stredu 20. júla upozornila Európska komisia.

Hospodárstvo a životné prostredie chcú jedno…

“Priemerný vek vozidiel v Slovenskej republike je približne 13 rokov a možno predpokladať postupné približovanie priemeru EÚ, ktorý je cca 7,5 roka,“ píše ministerstvo hospodárstva v materiáli o podpore alternatívnych palív.

Návrh uvádza konkrétne opatrenia, medzi ktoré zaraďuje aj odpustenie registračného poplatku za nové vozidlá. Už od roku 2017 majú byť poplatky zrušené pre nové autá, „ktorých jediným zdrojom energie je elektrina.“

Rezort hospodárstva odhaduje, že rozpočet tým príde o 1,9 milióna eur.

Čítajte aj: Komisia chce, aby sa elektrickým autom dala prejsť celá Európa

Za podobné opatrenie sa v rozhovore pre EurActiv.sk vyslovil aj štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla. „Pri registrácii momentálne rozhoduje iba výkon motora. Medzi parametre by sa mal zaradiť aj komponent CO2 . Teda sa rozhodovať nielen podľa výkonu auta, ale aj podľa jeho dopadu na životné prostredie,“ povedal Kurilla.

…. a rezort financií druhé

Takto to však nevidí ministerstvo financií. Na pripomienkovanie predložilo návrh zákona o správnych poplatkoch, ktorý uprednostňuje staré vozidlá na benzín a naftu pred novými. Zároveň neznižuje ani neruší poplatky pre nové elektromobily. Platiť má tiež od roku 2017.

Čím je auto staršie, tým má byť poplatok pri novej registrácii nižší. Vo všeobecnosti pritom platí, že čím je auto staršie, tým viac emisií vypúšťa.

Poplatok za registráciu 16-ročného auta s nízkym výkonom podľa denníka SME vychádza len na 1,98 eura.

„Pri určovaní výšku registračného poplatku podľa novely zákona nie je rozhodujúca výška emisií. Výška poplatku sa určuje podľa objektívnych faktorov popisujúcich zostatkovú hodnotu vozidla v čase,“ odpovedalo ministerstvo na otázku EurActiv.sk, či o výške poplatku rozhoduje aj komponent CO2.

Argumentujú aj emisným škandálom

Pre elektromobily sa výška poplatku za registráciu nemení. „Výška registračného poplatku je pri prvom a každom ďalšom zápise držiteľa 33 eur,“ napísal rezort financií v stanovisku pre redakciu.

Na rozdiel od rezortov hospodárstva a životného prostredia rezort financií tvrdí, že čistú dopravu treba podporiť inak ako cez registračné poplatky. „Registračný poplatok (daň) je majetková daň, nie environmentálna daň,“ napísalo do redakcie.

Argumentuje aj tým, že „po nedávnej emisnej kauze je množstvo produkovaných emisií stále potenciálne neobjektívnym faktorom pre určenie výšky poplatku.“

Financmajstri navrhujú „environmentálny aspekt zohľadniť cez ďalšie faktory ako napríklad emisná norma alebo množstvo výfukových emisií,“ navrhujú financmajstri.

Diskusia pokračuje

Envirorezort, ktorý je garantom ekologickej politiky a na príprave dokumentu o elektromobilite sa zúčastňoval, nestráca nádej.

Pripomenul, že návrh zákona z dielne ministerstva financií je stále v legislatívnom procese a aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Cieľom ministerstva životného prostredia je v tejto oblasti podporovať také opatrenia, ktoré budú zohľadňovať aj obsah emisií CO2, ktoré produkujú automobily,“ napísalo pre EurActiv.sk k registračným poplatkom.

Alternatívne palivá možno podľa neho podporiť aj ďalšími opatreniami zo stratégie. Navrhuje podporné mechanizmy pre jednotlivé alternatívne palivá či daňové úľavy pre koncových spotrebiteľov.

Priama podpora zatiaľ nie je na stole

Ministerstvá hospodárstva a životného prostredia v rámci podpory elektromobily navrhujú napríklad daňové úľavy. Toto opatrenie ministerstvo financií naopak zohľadnilo.

Tí podnikatelia, ktorí používajú elektromobily, budú platiť nulovú daň z motorových vozidiel. Tí, ktorí používajú hybridy či autá s pohonom na plyn alebo vodík, zaplatia polovičnú daň.

V stanovisku pre EurActiv.sk však financmajstri nespomenuli, že by plánovali aj ďalšie finančné stimuly pre predaj elektrických áut.

V stratégii pritom rezort hospodárstva žiada priamu podporu pre nákup vozidiel na alternatívne palivá. A to už od roku 2016. Inak sa podľa neho „nedá predpokladať penetrácia trhu vozidlami s alternatívnymi pohonmi.“

Čítajte aj: Ministerstvo životného prostredia zvažuje nižšie dane pre elektromobily