Politická podpora je pre zelenú dopravu kľúčová

Zdroj: Flickr; autor: edwardandlilly

Medzinárodná automobilová federácia (FIA) v pondelok (21.3.) publikovala správu, v ktorej zdôraznila potrebu zelených postupov pri obstarávaní, úzku spoluprácu medzi priemyslom a akadémiou v oblasti výskumu a integráciu dopravnej politiky do mestského plánovania a dodávok energie.

Werner Kraus, predstaviteľ FIA, uviedol, že „s paletou nových hybridných a plne elektrických produktov, ktoré v najbližších mesiacoch vstúpia na trh, to vyzerá, že by sme konečne mohli byť na pokraji revolúcie ´eMobility´ v automobilovom priemysle“.

„Elektrické vozidlá majú veľký potenciál zlepšiť individuálnu mobilitu, rovnako ako znížiť emisie CO2,“ napísal v stanovisku.

Avšak Sigrid de Vries, z Európskej asociácie výrobcov automobilov (ACEA), bola skeptickejšia čo sa týka okamžitých vyhliadok pre elektromobily.

„Automobilový priemysel predpovedá na novom trhu vozidiel do roku 2020-2025 pre elektromobily podiel 3-10%,“ povedala EurActivu.

„Elektromobilita je jednou z mnohých možností, ktoré prispejú k udržateľnej zmene dopravy, ku ktorej dochádza. Potreby dopravy sa budú naďalej veľmi líšiť – od osobnej po komerčnú dopravu, krátkodobej a dlhodobej, príležitostnej a pravidelnej, ťažkej a ľahkej – a neexistuje jediná ´strieborná guľka´ ktorá ich všetky zasiahne.“

Dudley Curtis, z bruselskej nevládnej organizácie Doprava & životné prostredie (T&E) podčiarkol, že mnohé zdanlivo zelené technológie nemusia byť až tak environmentálne, predovšetkým ak sa energia pre biopalivá a elektromobily vyrába z uhlia.

Opakujúc slová výrobcov i FIA, vyzval k technologicky neutrálnemu prístupu: „Na sklonku dňa ide o CO2, politici by sa mali vyvarovať snahy zvoliť technologických víťazov. Ich úlohou je nastaviť prísne štandardy palív a energetickej efektívnosti a nechať technológiu auta na výrobcoch.“

Elektromobily existovali už od konca 19. storočia, avšak kvôli nákladom, obmedzenému dojazdu a verejnej infraštruktúre orientovanej na benzínom poháňané autá, stali sa postupne relatívne nepopulárne.

Na Slovensku zatiaľ nedošlo k politicky koncepčnému rozvoju elektromobility a infraštruktúrne projekty sú odkázané na súkromné investície.