Produkcia biopalív môže ohroziť lesy

odlesňovanie

„Existujú náznaky, že v niektorých regiónoch už zvýšenie využívania dreva na výrobu energie zmenilo spôsob manažmentu lesa smerom k intenzifikácii produkcie, čo môže negatívne ovplyvniť biodiverzitu“, píše sa v dokumente ktoré pripravilo Slovinské predsedníctvo pred minulovíkendovým neformálnym zasadnutím ministrov životného prostredia (11.-14. apríl).

Komisia navrhla, aby sa členské krajiny zaviazali k zvýšeniu podielu biopalív na 10% do roku 2020, čo je súčasťou širšieho záväzku produkovať 20% energie z obnoviteľných zdrojov. Rastú však obavy, že zvýšená produkcia biopalív v EÚ i krajinách ako Brazília a Indonézia prinesie v skutočnosti negatívne dopady na biodiverzitu i klimatické zmeny.

V EÚ môžu navrhované ciele „zväčšiť trh pre lesnú biomasu, aby sa tak vyrovnal dopyt po krmivách. Miera využívania lesov pravdepodobne narastie“, varuje Slovinské predsedníctvo. Tvrdí, že „bioenergiu“ možno považovať za udržateľnú len v prípade, že nevytvára „žiaden dodatočný tlak na biodiverzitu lesov, pôdu, vodu a iné lesné zdroje, vrátane potenciálu lesov pohlcovať skleníkové plyny“.

Členské krajiny diskutujú o vhodných „kritériách udržateľnosti“ výroby biopalív a energie z biomasy. Viaceré krajiny žiadajú prísne kritériá a ozývajú sa hlasy, že EÚ z obáv z rastu cien potravín, odlesňovania a nedostatku vody svoje ciele reviduje.

Diskusia sa vedie aj na pôde špeciálnej pracovnej skupiny Rady. Členským krajinám predloží správu 7. mája, Francúzske predsedníctvo nastupujúce v druhom polroku 2008 sa bude snažiť nájsť kompromis do konca tohto roka.