Rozvoj elektromobility vyžaduje viac stimulov

Európska komisia vyzvala vlády, aby „prekonali konvenčné myslenie“, uľahčili prechod na alternatívne pohony vozidiel a osvojili si „nové finančné nástroje na zvýšenie pákového efektu verejných rozpočtov“.

EK v utorok (18.9.) spustila novú iniciatívu koordinácie európskeho výskumu a inovácií v doprave.

Komisár EÚ pre dopravu Siim Kallas upozornil, že neinvestovanie do nových a inovatívnych dopravných systémov obmedzí mobilitu Európanov a môže viesť k zvýšeniu nákladov, ktoré by negatívne ovplyvnili konkurencieschopnosť hospodárstva. „Táto nová iniciatíva pomôže nášmu systému dopravy rozvinúť sa na oveľa efektívnejší, udržateľný a užívateľsky priaznivý systém,“ dodal Kallas.

Podľa údajov Európskej komisie prekročili v roku 2008 celkové investície do výskumu a vývoja spojeného s dopravou v EÚ úroveň 43 miliárd eur. Dominovali ale prostriedky zo súkromného sektora, najmä automobilového a energetického.

Verejné prostriedky členských štátov tvorili len 8,2 % a tie zo 7. rámcového programu EÚ len 1,4 %. V rámci budúceho programu Horizont 2020 sa na „inteligentnú, zelenú a integrovanú dopravu“ má vyčleniť suma 6,8 miliárd eur

Brusel napríklad vyčlenil 5 miliárd eur na Európsku iniciatívu pre zelené autá, z toho 4 miliardy sú vo forme pôžičiek z Európskej investičnej banky, zvyšok sa zameriava na podporu výskumu.

Politická podpora a stimuly

„Keďže ide o novú technológiu, vládna podpora je pre elektrické vozidlá obzvlášť kritická počas nasledujúcich 10 rokov,“ uviedol pre EurActiv analytik Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Tali Trigg. „Sú potrebné dotácie a vzdelávanie.“

EK uviedla, že tento mesiac  predstaví viacero iniciatív so „zvláštnym dôrazom“ na oblasti, kde trh zlyhal pri zaistení čistej dopravnej infraštruktúry a „identifikuje, kde by malo konanie na európskej úrovni najväčší dopad“.

„Podporujeme akúkoľvek vládu, ktorá prijme jasné opatrenia na vstrebanie alebo prechod na elektrické vozidlá,“ uviedol pre EurActiv Gunnar Lorenz  zo združenia Eurelectric.

Politické opatrenia by mohli mať rôznu podobu – zavádzanie štandardov pre interoperabilitu systémov, posilnenie ochrany duševného vlastníctva, stanovenie cieľov pre relevantné priemyselné odvetvia, ktoré by v praxi sprevádzali napríklad poplatky za znečisťovanie prostredia, daňové úľavy alebo aj priama finančná pomoc.

Kľúčovým prvkom rozvoja elektromobility je široká sieť dostupných staníc na celonárodnej, ale predovšetkým mestskej úrovni. Na Slovensku možno zatiaľ počítať verejne dostupné stanice na kusy. Navyše ide väčšinou o stanice na báze striedavého prúdu, kde plné nabitie vozidla trvá aj niekoľko hodín.

Dostupne a rýchlo

V stredu (18.9.) v Bratislave otvorili prvú rýchlonabíjaciu stanicu, ktorá zvládne plné nabitie elektromobilu do 20 minút. V rámci cezhraničného projektu VIBRATe prednedávnom otvorili rovnakú stanicu aj vo Viedni.

„Výstavbou staníc s rýchlym nabíjaním prispievame k väčšiemu komfortu za volantom a otvárame priestor na efektívnejšie využitie bezemisných vozidiel v mestskej a regionálnej doprave,“ uviedol Andrej Devečka, člen predstavenstva Západoslovenskej energetiky, ktorá je partnerom projektu VIBRATe na Slovensku.

Na Slovensku ide zatiaľ len o prvú lastovičku. Pritom  Estónsko má napríklad v pláne nainštalovať na svojom území 200 rýchlonabíjacích staníc. V Belgicku tiež v nasledujúcich mesiacoch nainštalujú 50 kusov týchto zariadení.

Spoločnosť ZSE hľadá na Slovensku nových partnerov, ktorí sprístupnia svoju súkromnú zásuvku pre nabíjanie elektromobilov.

„Na nabitie elektromobilu stačí obyčajná domáca zásuvka,“ povedal Peter Ševce, manažér projektu VIBRATe v rámci skupiny ZSE. „Zaujímajú nás reštaurácie, kaviarne, čerpacie stanice, hotely, parkovacie domy či verejné inštitúcie s vlastným alebo prenajatým parkovaním,“ dodal.

Táto „komunikácia prostredníctvom technológií“ je podľa Petra Ševceho vzájomne výhodná, pretože počas nabíjania vozidla môže zákazník využiť služby danej prevádzky. Záujemcovia, ktorí chcú týmto spôsobom prispieť k rozvoju elektromobility na Slovensku, sa môžu obrátiť na spoločnosť ZSE.