Špinavý vzduch pripravil v Únii o život 500 tisíc ľudí

Doprava je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia. [TASR/DPA/Henning Kaiser]

Európska environmentálna agentúra upozorňuje, že cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia. Ďalšími faktormi sú poľnohospodárstvo, výroba energie a priemysel.

Znečistenie ovzdušia je najčastejšou príčinou predčasnej smrti v 41 európskych krajinách.

Uviedla to v pondelok 29. októbra vo svojej správe Európska environmentálna agentúra (EEA), ktorá je jednou z agentúr EÚ. Znečistenie ovzdušia podľa nej stále predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie

Pokrok oproti roku 1990

Agentúra vychádza z údajov približne 2 500 meracích staníc na celom kontinente. V správe konštatuje, že aj napriek zlepšeniam je kvalita ovzdušia na mnohých miestach nižšia, ako sú normy Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Slovensko reaguje na výčitky Komisie, zlepší meranie kvality ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia plánuje novelu zákona o ovzduší. Aktivisti zdôrazňujú nutnosť nadrezortnej spolupráce a vymáhateľnosť práva.

V porovnaní s rokom 2015 došlo v Európe k miernemu zníženiu koncentrácie jemných častíc prachu, dymu, sadze alebo peľu (PM2,5), oxidu dusičitého (NO2) vylučovaného dieselovými motormi a ozónu (O3). Vo všeobecnosti sú však namerané hodnoty nad limitmi povolenými EÚ a ešte prísnejšími limitmi odporúčanými WHO.

EEA odhaduje, že jemné častice v ovzduší sú zodpovedné za asi 391 tisíc predčasných úmrtí v 28 krajinách EÚ v roku 2015. NO2 zodpovedá v Únii v roku 2015 za ďalších 76 tisíc predčasných úmrtí, O3 za 16 tisíc.

O pokroku sa dá hovoriť v porovnaní s údajmi z roku 1990, keď bolo ročne znečistením ovzdušia spôsobených o 500 tisíc predčasných úmrtí viac.

„Neviditeľný vrah“

„Znečistené ovzdušie je neviditeľný vrah. Musíme zdvojnásobiť naše úsilie o riešenie jeho príčin,“ uviedol výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx v správe pre médiá.

Zemný plyn má šancu pri kamiónoch a autobusoch, aj tu však súperí s elektrinou

V doprave poskytuje Európska únia finančnú podporu zemnému plynu aj elektrine. Ale posledný vývoj európskej legislatívy zvýhodňuje skôr elektromobily.

Správa EEA spresnila, že cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia v Európe a trpia ňou najmä obyvatelia miest. Ďalšími faktormi sú poľnohospodárstvo, výroba energie a priemysel.

Správa naznačila, že v roku 2016 bolo šesť percent mestskej populácie v EÚ vystavených koncentráciám častíc PM2,5 nad povolené limity (v roku 2015 to bolo sedem percent). Podiel mestskej populácie postihnutej nadmernou koncentráciou oxidu dusičitého je sedempercentný – mierne zlepšenie v porovnaní s deviatimi percentami v roku 2015.

EEA pripomenula, že v máji tohto roku bolo šesť členských krajín Únie zažalovaných na Súdnom dvore EÚ za to, že nesplnili svoje záväzky týkajúce sa kvality ovzdušia: Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.