STU otvorilo prvé centrum excelentnosti na Slovensku

Udalosti v poslednom období čoraz viac poukazujú na potrebu prehodnotenia doterajšieho prístupu k energetike a potrebu orientácie na obnoviteľné zdroje energie, zhodli sa Ľudovít Jelemenský a František Janíček. Tie totiž predstavujú environmentálne prijateľné riešenia v súlade s víziami trvalo udržateľného rozvoja.

Janíček a Jelemenský 24. júna spoločne otvárali projekt prvého centra excelentnosti na Slovensku – Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie.

Do projektu sa zapojili 4 fakulty Slovenskej technickej univerzity:

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU,
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,
  • Strojnícka fakulta STU,
  • Stavebná fakulta STU.

"Chceme byť malým výskumným ústavom pre poradenstvo malým a stredným podnikateľom, pôdohospodárskym družstvám, ktorí by obnoviteľné zdroje chceli využívať," hovorí prorektor STU F. Janíček o jednom z cieľov centra excelentnosti. K ďalším patrí zosieťovanie špičkových vedeckých tímov, dovybavenie špičkovými prístrojmi a výkonnou výpočtovou technikou.

Centrum excelentnosti okrem iného sleduje cieľ zvýšiť výskumno-vývojový a technologicko-inovačný potenciál STU, čím sa zabezpečí vyššia konkurencieschopnosť a úspešnosť univerzity v zahraničí. Súčasťou projektu je tiež zvyšovanie atraktívnosti technických vied pre stredné školy technického zamerania, ale i základné školy.

O nosných témach a ďalších projektoch rozprávajú Jelemenský a Janíček vo videu:

"Centrum nebude fungovať len v rámci dvojročného projektu, ale aj ďalšie desiatky rokov," hovorí Jelemenský. "V oblasti biomasy je tu reálna možnosť využívať okolo 12 až 14 terawattov elektrickej energie. Myslím si, že Slovensko by potom mohlo vyzerať ako susedné Rakúsko či Švajčiarsko, keby sa týmito vecami dalo zaoberať," doplnil.

Po konferencii sa uskutočnilo slávnostné predstavenie anglického vydania publikácie "Obnoviteľné zdroje energie I. – Technológie pre udržateľnú budúcnosť". "Krstným otcom" sa stal niekdajší predseda SAV prof. Štefan Luby. Súčasťou knihy je CD, ktoré obsahuje druhé aktualizované vydanie v slovenčine.

Projekt centra excelentnosti je financovaný v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.