V pláne o čistej doprave v EÚ je niekoľko otáznikov

Európska komisia uvádza, že automobily sú zodpovedné asi za 12 % emisií oxidu uhličitého v Európe. Navyše doprava je z 94 % závislá na rope, z ktorej sa viac ako 84 % dováža.

„Dnes, keď 2,5% HDP ročne venujeme na nákup ropy, je nevyhnutné vytvoriť predpoklady pre hľadanie ďalších alternatív“, uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko.

Eurokomisár pre dopravu Siim Kallas predstavil v januári stratégiu čistých palív, v ktorej sa okrem iného navrhlo niekoľkonásobné zvýšenie počtu verejných nabíjacích  a čerpacích staníc pre elektrický, vodíkový a plynový pohon i biopalivá.

Členské štáty by zároveň mali zaviesť regulačnú podporu a stimuly na povzbudenie priemyslu i motoristov k využívaniu čistých palív.

Na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre dopravu ale viacero členských štátov namietalo voči reálnosti naplnenia predložených cieľov do roku 2020 a použitiu verejných prostriedkov.

„Ide o skutočne ambiciózny návrh, ktorý má potenciál naprieč Európou spustiť revolúciu čistej energie v doprave,“ uviedol Leo Varadkar, minister dopravy Írskej republiky, ktorá predsedá v Rade EÚ. Dodal, že „najlepší spôsob ako bojovať s klimatickou zmenou a dramaticky znížiť emisie skleníkových plynov je zužitkovať nové  technológie a znížiť našu závislosť na importovanej rope“.

Hoci šlo len o prvú politickú diskusiu o podobe novej smernice, Dublin chce do konca júna predložiť správu o pokroku.

Obavy sú normálne

Minister Varadkar na tlačovej konferencii v Bruseli vysvetlil, že je „normálne a prirodzené“, že sa členské štáty obávajú nákladov, uskutočniteľných horizontov a tiež požadovaného počtu nabíjacích staníc pre elektromobily.

„Tiež existujú otázky o technológii, ktorá sa stále vyvíja,“ pokračoval. „Nikto nechce investovať veľké sumy peňazí do technológie, ktorá sa pomerne rýchlo ukáže ako zastaraná.“

Samotné Írsko podľa jeho predstaviteľov nebude mať problém nainštalovať množstvo nabíjačiek, ktoré navrhuje smernica, keďže už v súčasnosti sa v krajine nachádza 1100 nabíjacích miest pre elektromobily. Za jeden z najradikálnejších návrhov ale považuje vybudovanie nabíjacích a čerpacích staníc pre čisté palivo v lodiach. V návrhu EK sa napríklad uvádza, že v 10 % ústredných európskych prístavov sa majú nainštalovať LNG stanice.

Prílišné ambície

„Naši konkurenti z Japonska, Číny a Spojených štátov napredujú smerom k týmto cieľom,“ upozornil komisár pre dopravu.

Gunnar Lorenz, šéf združenia Eurelectric dodal, že „Európa zatiaľ nezaostáva, ale je tu to nebezpečenstvo“. Dodal, že približne 50 % elektriny v EÚ je bez emisií, čo zahŕňa výrobu v atómových elektrárňach.

Hovorkyňa írskeho predsedníctva Marcella Smyth pre EurActiv uviedla, že niektoré krajiny „oznámili, že majú pocit, že ciele sú príliš ambiciózne“.

Slovenské ministerstvo vo svojom tlačovom stanovisku uviedlo, že je potrebné diskutovať  ešte o minimálnom počte verejne dostupných nabíjacích staníc i o finančných nákladoch a časových horizontoch ich zavedenia. Podľa údajov z ministerstva sú totiž v súčasnosti na Slovensku len 3 verejné nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá, pričom aktuálny návrh smernice požaduje vybudovať do roku 2020 až 4-tisíc verejných nabíjacích staníc.

Registrovaných je u nás v súčasnosti 239 vozidiel na elektrický pohon, z toho iba 24 osobných.

Finančné krytie

Komisár Kallas trvá na to, že na predložené návrhy by sa nemalo použiť veľké množstvo verejných peňazí. Väčšinu z odhadovaného rozpočtu 10,5 miliardy eur by mali zabezpečiť firmy, keďže je to práve priemysel, ktorý má záujem prekonať začarovaný kruh nedostatočnej infraštruktúry, ktorá bráni masovej výrobe vozidiel na alternatívny pohon.

Štáty EÚ nemajú povinnosť zaplatiť novú nabíjaciu a čerpaciu infraštruktúru, ale musia zabezpečiť vhodné podmienky pre jej inštaláciu tak, aby sa dohodnutý cieľ naplnil.

Mimovládna organizácia Transport & Environment (T&E) poukazuje na potenciál tvorby pracovných miest a rastu pri budovaní potrebnej infraštruktúry i produkcii nových ekologickejších vozidiel.

„Existuje škála mechanizmov, ktoré môžu vlády zaviesť, aby to stimulovali,“ poznamenal Greg Archer z T&E a ako príklad uviedol vyššie odvody z predaja fosílnych palív.

Európsky parlament, ktorý spolurozhoduje o podobe novej smernice menoval minulý týždeň spravodajcu pre túto smernicu, ktorým sa stal europoslanec Carlo Fidanza (Európska ľudová strana).