V Trebišove kúria biomasou namiesto plynu, Európska komisia si ich všimla

Rekonštruované vykurovanie

Rekonštruované vykurovanie. FOTO-Trebišovská energetická

Rekonštrukcia centrálneho systému vykurovania v Trebišove s využitím obnoviteľných zdrojov sa stala finalistom celoeurópskej súťaže energetických projektov, ktorú každoročne vyhlasuje Európska komisia.

Informoval o tom Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Medzi jeho členov patrí spoločnosť Trebišovská energetická, s. r. o., ktorá zabezpečuje zásobovanie teplom v Trebišove od roku 2013.

Biomasa namiesto plynu

Centrum dolného Zemplína sa stalo miestom rozsiahlej investície do modernizácie systému vykurovania.

Projekt kotolne na biomasu v Trebišove stojí na dvoch hlavných pilieroch – centralizácii distribučnej sústavy a využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Pôvodný systém rozvodu tepla bol úplne závislý od zemného plynu.

Po novom až 90 % paliva nahradili obnoviteľné zdroje energie – z toho z troch štvrtín seno a slama a z jednej štvrtiny drevná biomasa.

Filtre na tuhé častice

“Hlavnou myšlienkou centralizácie systému bolo sústrediť výrobu tepla na jedno miesto. Dôležité bolo vytvoriť vhodné podmienky pre efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie – biomasy a pre premiestnenie výroby tepla, a teda zdroja znečistenia, mimo centra mesta a obytných oblastí,” uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Jedinou nevýhodou spaľovania tuhej biomasy v porovnaní so zemným plynom sú emisie tuhých častíc.

Tento problém tepláreň podľa SZVT vyriešila použitím elektrických filtračných zariadení a tkaninových filtrov, ktorými znížili emisie týchto látok na minimálnu úroveň.

Využitie potenciálu regiónu

“Projekt je jedinečný tým, že odhalil potenciál regiónu, ktorý bol vždy poľnohospodárskym a vhodne prepojil miestnych výrobcov biomasy s energetikou a výrobou tepla,” vysvetlil Janiš.

“Okrem toho projekt priniesol myšlienku využívať dovtedy nevyužívanú pôdu na ďalšie pestovanie rýchlo rastúcich rastlín, čo je prospešné pre poľnohospodárov, ako aj pre výrobcov tepla,” dodal Janiš.

Projektu sa podarilo zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov z nuly na 90 %.

Úspora CO2: 90 percent

Úspory CO2 zmenou palivovej základne predstavujú 90 %. Úspora tepelnej energie centralizáciou a následnou rekonštrukciou rozvodov tepla sa zvýšila o 8 %, straty na rozvodoch tepla sa znížili o 25 %. Projekt vyprodukoval za rok 30.500.000 kWh a ušetril 1.100.000 kWh energie. Vzniklo šesť nových pracovných miest vrátane miest pre občanov zo znevýhodnených rómskych komunít.

Podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe tepla sa v krajinách EÚ za posledných desať rokov takmer zdvojnásobil a blíži sa k úrovni 20 %.

Slovensko zaostáva v tomto smere s podielom 8,7 %. SZVT však uvádza, že centrálne systémy zásobovania teplom na Slovensku v roku 2015 využívali obnoviteľné zdroje tepla ako palivo v podiele 28,3 %.