Viac elektromobilov pre Slovensko. Aké opatrenia navrhli úradníci?

elektromobily emisie z dopravy biopalivá

Aj slovenská doprava sa zmení. FOTO-TASR (Milan Kapusta)

Na Slovensku budú elektromobily tvoriť až 31 percent všetkých nových vozidiel v roku 2030. To hovorí technologický scenár zo stratégie rozvoja elektromobility z roku 2015.

Lenže ako sa k tomuto scenáru dopracovať?

Ministerstvo hospodárstva predložilo tento týždeň do medzirezortného pripomienkového konania materiál, ktorý prichádza s detailnými opatreniami. Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami nadväzuje na spomínanú stratégiu ako aj na ďalší práve pripomienkovaný materiál o infraštruktúre. Dokument o opatreniach bol zároveň zverejnený v rovnakom týždni ako plán Európskej komisie pre nízkoemisnú mobilitu.

Rezort hospodárstva pre podporu ekologickej dopravy navrhol priame dotácie pre kúpu auta, odpustenie registračného poplatku, daňové úľavy a skrátenie odpisovania pre firmy, či zavádzanie nízkoemisných zón.

Celá škála alternatívnych palív

Podobne ako pri infraštruktúre, ani pri alternatívnych palivách sa rezort hospodárstva neobmedzuje na elektromobilitu. Konkrétne opatrenia sa týkajú biopalív, zemného plynu či okonca vodíka.

Čítajte aj: Elektromobily vidí ministerstvo hospodárstva ako súčasť inteligentných miest

Povinnosť presadzovať iné ako fosílne palivá vyplýva Slovensku z európskej legislatívy. Do roku 2020 má Slovensko dosiahnuť podiel obnoviteľných zdrojov 14 percent na celkovej spotrebe energie a 10 percent na spotrebe energie v doprave.

„Z hľadiska finančnej náročnosti je uvádzanie biopalív na trh pre štát ekonomicky najvýhodnejšie, nakoľko už dnes sa uvádzajú prostredníctvom rozvinutej distribučnej siete, určenej pre distribúciu motorových palív, na celom území SR,“ konštatuje materiál.

Čítajte aj: Cieľ pre zelené energie v doprave zrušia, slovenskí biopalivári bijú na poplach

Nezaujímavá verejná doprava

V cestnej doprave si dokument všíma nepriaznivé trendy.

Ľudia čoraz viac uprednostňujú vlastné auto pred verejnou dopravou. Počet osobných áut stúpol medzi rokmi 1995 a 2014 z jedného na takmer dva milióny Počet autobusov sa za rovnaké obdobie znížil z takmer 12-tisíc na necelých deväťtisíc.

Nárast individuálnej automobilovej dopravy je „podmienený najmä vplyvom zvyšujúcej sa životnej úrovne obyvateľstva a neustále znižujúcej sa atraktivity verejných druhov dopravy,“ priznáva ministerstvo.

K júnu 2015 bolo na Slovensku zaregistrovaných len 178 vozidiel poháňaných elektrinou a 318 hybridov (elektrina a benzín alebo diesel).

Hoci emisie z nákladných vozidiel sú oveľa ťažšie, celkovo ich viac vypúšťajú osobné autá. Z nich pochádza až 41 percent všetkých emisií v cestnej doprave.

Český a maďarský príklad

Dokument upozorňuje, že susedné krajiny ako Česko či Maďarsko „v poslednom období ohlásili pomerne ambiciózne plány v oblasti budovania nabíjacej infraštruktúry a všeobecne v oblasti podpory elektromobility, ktorej súčasťou sú aj stimuly na rozvoj trhu s vozidlami s alternatívnymi pohonmi.“

Elektromobilita podľa ministerstva hospodárstva predstavuje „unikátne príležitosti“ pre výkonnosť slovenského hospodárstva, stav životného prostredia, vedu a výskum a efektivitu cestnej infraštruktúry.

„Slovensko má koncentrovanú väčšinu priemyslu v dosahu dvoch hlavných dopravných tepien (D1, R1), z čoho vyplýva, že malý počet nabíjacích miest koncentrovaný v ich okolí je postačujúci na obslúženie väčšiny automobilovej dopravy.“

V materiáli o infraštruktúre ministerstvo dáva cieľ vybudovať jednu nabíjaciu stanicu na desať elektromobilov.

Konkrétne opatrenia

Materiál podrobne rozpracúva jednotlivé opatrenia, „ktoré je potrebné plniť na úrovni jednotlivých orgánov štátnej správy.“

Vyberáme z nich tie, ktoré sa najviac týkajú elektromobility.

Priama podpora nákupu všetkých vozidiel na alternatívne palivá (2016 – 2025)

„S prihliadnutím na skúsenosti a prax v iných európskych štátoch a s prihliadnutím na vysokú cenovú senzitívnosť slovenského trhu, sa nedá predpokladať penetrácia trhu vozidlami s alternatívnymi pohonmi bez finančných stimulov trhu,“ konštatuje ministerstvo.

Odpustenie registračného poplatku za nové vozidlá (2017 – 2020)

Rezort hospodárstva navrhuje toto opatrenie pre nové osobné autá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina alebo ktoré sú poháňané stlačeným zemným plynom (CNG). Štátny rozpočet tým podľa ministerstva príde o takmer 1,9 milióna eur.

Daňové úľavy (2017 – 2025)

Úradníci navrhujú neuplatňovať príslušné ustanovenie v zákone o dani z príjmov, „ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi motorové vozidlo s pohonom na alternatívne palivo na používanie na služobné a súkromné účely.“

Skrátenie odpisovania vozidiel všetkých kategórií s alternatívnymi pohonom (2017 – 2025)

Dokument sa zasadzuje za zavedenie osobitnej odpisovej skupiny pre vozidlá s alternatívnym pohonom. Ročný odpis by mal byť 1/3.

Zavádzanie nízkoemisných zón (2017)

Slovenskí úradníci si berú príklad z Česka a z Nemecka. „Je potrebné nájsť také riešenie, ktoré bude efektívne regulovať vjazd automobilov do miest na základe miery, akou znečisťujú ovzdušie.

Ešte podrobnejšie má opatrenia pre obdobie 2016 – 2015 rozpracovať ďalší dokument s názvom Konkrétne modely podpory predaja elektromobilov a dopravných prostriedkov používajúcich alternatívne palivá.

Čítajte aj: Komisia chce, aby sa elektrickým autom dala prejsť celá Európa