Ako znížiť emisie v doprave? Elektrinou, biopalivami aj hydrogénom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

vlaky, emisie v doprave

Budúcnosť dopravy je v elektrine. FOTO-TASR

Sektor dopravy predstavuje 30 percent svetovej spotreby energie. Jeho energetická spotreba bude podľa odhadov rásť ročne o jedno percento až do roku 2030.

Tento sektor má zároveň najnižší podiel obnoviteľných zdrojov, hoci predstavuje až 25 percent svetových emisií s perspektívou nárastu o tretinu do roku 2030.

Potreba nájsť udržateľné riešenia pre dodatočné zdroje energie v doprave sa zvyšuje. Na túto tému sa sústredí septembrová analýza Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné energie (IRENA). Táto medzivládna organizácia, ktorej členom je aj Európska únia, sídli v Abú Dabí.

Znečistené mestá

V oblasti dopravy čelia najväčšej výzve mestá. Tie spotrebúvajú 75 percent svetovej primárnej produkcie energie. V niektorých strednopríjmových a rýchlorastúcich mestách predstavuje doprava až 50 percent dopytu po energii.

Pre naplnenie Parížskej dohody bude nevyhnutné znížiť uhlíkovú stopu v doprave. Nejde však len o klímu.

Doprava je jedným z najväčších prispievateľov k znečisteniu ovzdušia a v prípade obrovských miest aj najväčším prispievateľom.

Externalizované náklady spojené so znečistením ovzdušia dosiahli v roku 2010 na celom svete 460 miliónov – 2,4 miliardy. Tieto náklady by sa mohli zvýšiť do roku 2030 o 40 percent.

Tri odporúčané ciele

Analýza IRENA navrhuje tri ciele, na ktoré by sa mali sústrediť aktéri v doprave.

Prvým je rozšírenie elektromobility v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie. Potrebné je tiež lepšie prepojenie oboch sektorov. IRENA navrhuje aspoň 10-percentný podiel elektromobilov na cestách.

Druhým navrhovaným cieľom je vyvinúť udržateľné a finančne dostupné biopalivá pre všetky typy dopravy vrátane nákladnej, leteckej a námornej dopravy. Hlavnou výzvou pre biopalivá sú investície s končeným cieľom zníženia nákladov.

Tretím cieľom by mali byť nové technologické riešenia pre nové typy dopravy v letectve, námornej doprave vo vojenskej oblasti. Medzi nové technológie IRENA zaraďuje biometán či hydrogénové palivové články.