Dláždenie cesty pre elektrifikovanú cestnú dopravu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Elektromobilita je súčasťou mixu alternatívnych palív, ktoré Európska komisia predložila v rámci legislatívneho balíka pre čistú dopravu v januári 2013. Spoločné výskumné centrum (JRC) zozbieralo informácie o viac ako 320 projektov výskumu, vývoja a predvedenia elektrických vozidiel s celkovým rozpočtom 1,9 miliardy eur. Z toho 65 % bolo financovanie z verejných zdrojov.

Hoci v v Európe sa v súčasnosti realizuje veľa aktivít v tejto oblasti, správa JRC poukazuje na potrebu väčšej výmeny názorov a lepšej koordinácie medzi projektmi. To by viedlo k lepšiemu pákovému efektu investícií.

Správa by mala byť významným informačným zdrojom pre Európske stredisko monitorovania elektromobility, čo je projekt, ktorý Komisia spustila začiatkom tohto roka.

Radar pre elektromobily

JRC zároveň vytvorilo interaktívny komunikačný nástroj, vďaka ktorému môže užívať získať predstavu o elektromobilite vrátane hlavných výziev, ktoré sa ukazujú najmä v oblasti nákladov a obmedzeného dojazdu, a prínosov. Prináša tiež prehľad komponentov elektrického auta, ktoré sú v súčasnosti predmetom výskumu a vývoja.

Webstránka tiež obsahu mapu projektov v jednotlivých členských štátoch, kde nájdu informácie o počte a umiestnení demonštračných projektov ko-financovaných Európskou úniou a členským štátom.

Radar obsahuje jediný slovenský projekt VIBRATE, projekt cezhraničnej mobility medzi Viedňou a Bratislavou s rozpočtom 1,2 milióna eur.