Nové technológie nestačia. Čistejšia doprava si vyžaduje nových zákazníkov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

dieselgate, emisie z dopravy

Kontrola emisií už nestačí. FOTO-TASR/AP

Postupný technologický pokrok nebude stačiť pre zníženie emisií v doprave.

Splnenie klimatických cieľov si bude vyžadovať „ďalekosiahle zmeny ako všeobecné rozšírenie elektrických vozidiel a zmeny v životnom štýle a zvykoch, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú spôsob, ako spoločnosť používa dopravu.“

V decembrovej štúdii Prechody k udržateľnejšiemu dopravnému systému to konštatuje Európska environmentálna agentúra (EEA).

Meranie pokroku k čistejšej doprave

Európska komisia počíta so znížením emisií v doprave medzi rokmi 1990 a 2050 o 60 percent. Aj na tomto predpoklade stojí záväzok Európskej únie k Parížskej dohode znížiť svoje celkové emisie o 27 percent medzi rokmi 1990 a 2030.

EEA každoročne vyhodnocuje pokrok, ktorý členské štáty dosiahli na ceste k čistejšej doprave. Analyzuje tiež nové trendy vrátane elektromobility, autonómnych vozidiel či zdieľaných dopravných systémoch (car sharing).

Najnovšia správa zo 14. decembra pokrýva rok 2016.

Nastúpená cesta ide opačným smerom

EEA varuje, že súčasné politiky nepovedú k zníženiu emisií o 60 percent do roku 2050. Naopak, spôsobia ich zvýšenie o 15 percent.

„Hoci technologický rozvoj bude aj naďalej do veľkej miery určovať budúce environmentálne vlastnosti dopravného sektora, mnohé predchádzajúce prospešné technologické výdobytky boli historicky neutralizované neustále rastúcim dopytom po doprave,“ upozorňuje správa.

Podľa agentúry sa nemožno spoliehať len na zlepšenie palivovej efektívnosti cestných vozidiel, lietadiel a lodí.

Nádejou je car sharing a aplikácie

Experti EEA vidia budúcnosť v masívnom zavedení elektromobilov a zmenách v správaní zákazníkov.

Inštitúcie by ich mali motivovať k tomu, aby efektívnejšie využívali vozidlá, vyhýbali sa cestám, ktoré nie sú nevyhnutné, a presunuli sa od súkromnej k verejnej doprave. K nádejným trendom patrí podľa EEA car sharing či inovatívne mobilné aplikácie.

Tieto nástroje by mali optimalizovať dopyt po doprave.

Negatívny faktor: závislosť na spaľovaní

Agentúra si vybrala tri sektory, na ktorých ukazuje závislosť čistejšej dopravy na externých faktoroch. Zameriava sa na využívanie pôdy, turizmus a potravinárstvo.

Negatívnym faktorom je zvyšovanie závislosti na spaľovacom motore poháňanom fosílnymi palivami.

V kombinácii s pokračujúcimi investíciami do tradičnej cestnej dopravnej infraštruktúry môže tento faktor „uväznenia“ (lock-in) blokovať prechod k udržateľnejším dopravným prostriedkom.

Problém dopravných investícií

Správa pripomína, že v minulých desaťročiach bolo odpoveďou investičnej politiky na zvýšený dopyt po doprave rozšírenie infraštruktúry.

„Existujú však silné dôkazy na to, že dopravná infraštruktúra, ktorou sú zvyčajne cesty, vytvára nový dopyt po cestovaní, a často slúži len na to, že prenesie problémy preťaženia z jedného miesta alebo bodu v čase na iné miesto alebo bod,“ uvádza EEA.

„Nielenže sa tým posilňuje závislosť na autách, ale znižujú sa tiež potenciálne investície do udržateľnejších druhov dopravy.“