Volkswagen by mal dieselgate odčiniť masovou výrobou elektromobilov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Frankfurt, volkswagen

Z automobilového veľtrhu vo Frankfurte. FOTO-TASR/AP

Žiadne finančné odškodnenie nenavráti životy zomretým, píšu slovenskí aktivisti v otvorenom liste eurokomisárke pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věre Jourovej. 

Vážená pani komisárka Jourová,

vážime si Vaše úsilie o presadenie kompenzácií pre spotrebiteľov a občanov Európskej únie od koncernu Volkswagen (VW) v súvislosti s obrovským emisným podvodom známym ako dieselgate.

Ako iste viete, podľa správy Európskej environmentálnej agentúry z novembra 2016 v EÚ zomrie v dôsledku znečistenia ovzdušia ročne viac ako 430 000 ľudí.

Hlavným vinníkom tohto množstva predčasných úmrtí je znečistenie ovzdušia drobnými časticami (PM2.5). Ich dýchanie si v roku 2012 vyžiadalo predčasnú smrť 403 000 občanov EÚ – medzi nimi aj 5 700 občanov Slovenska, 10 400 občanov Českej republiky alebo 44 600 Poliakov.

Finančné odškodnenie nestačí

Okolo 85 percent mestského obyvateľstva EÚ je vystavených koncentráciám PM2.5, ktoré považuje WHO za škodlivé.

WHO odhaduje, že Európania v dôsledku toho žijú v priemere o skoro deväť mesiacov kratšie. Hlavným zdrojom týchto častíc vo väčšine miest sú emisie z dopravy. Jedenásť miliónov automobilov značky VW s manipulovanými emisnými testami k tomuto stavu významne prispelo a prispieva.

Dlhodobým, systematickým a cynickým podvodom VW poškodil nielen svojich klientov, ale aj desiatky miliónov občanov EÚ. Preto považujeme za povinnosť európskych inštitúcií vrátane Vášho direktoriátu žiadať, aby najväčší predajca automobilov v Európe a na svete odškodnil nielen svojich priamych klientov, ale aj najširšiu európsku verejnosť.

Napriek nedávnej dohode medzi štátom Kalifornia a koncernom VW o odškodnení vo výške 14,7 miliárd dolárov sa domnievame, že žiadna finančná dohoda o odškodnení nevráti životy predčasne zomretým ani nenapraví poškodené zdravie.

Hodnota ľudského života je nevyčísliteľná a úspešná žaloba na VW za predčasné usmrtenie stoviek tisíc ľudí by znamenala finančný bankrot tejto firmy.

Spustenie masovej výroby elektromobilov

Domnievame sa, že racionálnejší a zodpovednejší prístup je za danej situácie mimosúdna dohoda Európskej komisie s koncernom VW, ktorá by mu umožnila aspoň čiastočne odčiniť škody, ktoré VW napáchal na občanoch a spotrebiteľoch EÚ.

Podstatou takejto dohody by podľa nášho názoru malo byť radikálne urýchlenie spustenia masovej výroby ekologicky čistých elektrických automobilov.

V rámci takejto dohody by VW spustil masovú výrobu cenovo dostupných modelov pre stredné vrstvy Európanov a to bezodkladne, teda najneskôr do konca roku 2017, a v presne dohodnutých a rýchlo rastúcich počtoch.

Masová výroba je nevyhnutným predpokladom toho, aby sa elektrické automobily s nulovými lokálnymi emisiami cenovo vyrovnali s cenami bežných benzínových a naftových automobilov a stali sa tak dostupné pre bežného spotrebiteľa. Prieskum z Veľkej Británie hovorí, že až tri štvrtiny automobilistov by mali záujem o kúpu elektrického auta, ale 76 percent automobilistov nie je ochotných alebo schopných zaplatiť zaň vyššiu cenu.

V chudobnejších členských krajinách Únie je vysoká cena elektrických áut, ktorá je najmä dôsledkom ich malosériovej výroby, ešte výraznejším faktorom.

Ostatné automobilky by nasledovali

Navrhnuté riešenie by zákonite prinútilo aj ostatných európskych a svetových výrobcov automobilov spustiť masovú výrobu elektrických áut, čo by ich ceny ďalej tlačilo dole.

Rýchlo rastúci podiel elektrických automobilov v európskych mestách by viedol k rýchlemu poklesu podielu áut so spaľovacími motormi a výsledné zlepšenie kvality ovzdušia v mestách by bolo odčinením škôd na zdraví spôsobených podvodom dieselgate.

Súčasne by zrýchlený nástup elektromobility prispel aj k napĺňaniu ďalších cieľov európskych politík, menovite napríklad v oblasti ochrany klímy, ochrany ovzdušia, ochrany zdravia aj zvyšovania energetickej bezpečnosti Únie a jej členských štátov a občanov.

Veríme, že nami navrhovaný prístup k riešeniu situácie, ktorá vznikla morálnym a právnym zlyhaním firmy Volkswagen a spôsobila obrovské, aj keď ťažko vyčísliteľné škody občanom EÚ, je logický, pragmatický, strategický, spravodlivý a zrozumiteľný a že dokonca dáva firme Volkswagen šancu vyjsť z kauzy Diesel Gate so zachovanou tvárou a perspektívou do budúcnosti.

Boli by sme radi, keby ste si náš návrh osvojili a zasadili sa zaň v príslušných jednaniach.

Výlučne z osvetových dôvodov prosím považujte náš list za otvorený.

S úctou,

Ing. Dušan Bevilaqua, PhD

Radovan Bránik

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, PhD.

Ing. Peter Kľučka

PhDr. Jozef Lenč, PhD.

Ing. Milan Lichý

Mgr. Richard Medal

Ing. Klaudia Medalová

MUDr. Juraj Mesík

Mgr. Vlado Mokráň

Mgr. Mário Nicolini

Prof. Juraj Nvota

Mgr. Tomáš Peciar

PhDr. Jana Poláčiková

JUDr. Ing. Ivan Šimko

Ing. Ľubica Trubíniová

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.

Pavol Ziman

(medzititulky redakcia)