Projekt NEXT-E dostal od Európskej komisie najväčší grant na elektromobilitu

Komerčný obsah

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Elektromobilita na Slovensku

V rámci projektu NEXT-E sa pozdĺž základnej transeurópskej dopravnej sieti vybuduje 222 multištandardných rýchlonabíjacích staníc (50 kW) a 30 ultra nabíjacích staníc (150-350 kW). Vytvorí sa tak infraštruktúra na plynulé nabíjanie elektromobilov medzi krajinami západnej Európy a krajinami Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rumunsko. Na Slovensku sa v rámci projektu vybuduje 18 rýchlonabíjacích a 7 ultra nabíjacích staníc.

Projekt NEXT-E je príkladom jedinečnej spolupráce štyroch popredných koncernov v oblasti elektroenergetického, ropného a plynárenského priemyslu a dvoch producentov automobilov.  Zapojili sa spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku) a automobilky Nissan a BMW.

Spoločnosť Západoslovenská energetika bude pôsobiť v rámci projektu ako koordinátor. „ZSE sa dlhodobo a intenzívne podieľa na rozširovaní nabíjacích staníc na Slovensku, aj v susediacich krajinách. Jednou z bariér pre rozvoj elektromobility, je slabá infraštruktúra. Verím, že tento projekt výrazne prispeje k  odstráneniu tejto bariéry, pretože prepojí krajiny naprieč celou Európou“, uviedol Jochen Kley, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

Cieľom projektu je vybudovanie siete nabíjacích staníc tak, aby boli  európske krajiny navzájom prepojené. Jednotlivé spoločnosti, ktoré sú do projektu zapojené, budú podporovať národné plány pre rozvoj elektromobility a tvoriť stratégiu jej rozširovania v medzinárodnom kontexte. Súčasťou projektu je príprava stratégie a následný pilotný projekt. Aktivity sa začnú realizovať v tomto roku, nabíjacie stanice by mali byť vybudované do konca roka 2020.

Projekt NEXT-E vybrala spomedzi všetkých 349 projektov, ktoré sa o podporu uchádzali, Výkonná agentúra Európskej komisie pre inovácie a siete INEA na základe výzvy na predloženie súťažných ponúk z 13. októbra 2016. Grant bude udelený v rámci CEF (finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí). Európska komisia navrhuje investovať 2,7 miliardy eur do 152 kľúčových projektov, ktoré podporujú konkurenčnú, čistú a prepojenú mobilitu v Európe.