Ak poviete zamestnancom o firme všetko, budú pracovať lepšie

Ari Weinzweig, zdroj: Nadácia Pontis

Podstata open book manažmentu spočíva v presvedčení, že zamestnanci by mali mať všetky relevantné informácie o firme, aby mohli robiť lepšie rozhodnutia. Medzi také informácie patria príjmy firmy, zisk, náklady a výdavky či cash flow.

Ari Weinzweig pred desiatimi rokmi vo svojej potravinárskej firme Zingerman´s sprístupnil údaje o financiách všetkým zamestnancom. Dnes o open book manažmente učí iných.

 

Ako dlho trvalo, kým sa systém open book manažmentu (OBM) naplno rozbehol vo vašej firme Zingerman’s?

 

Doladiť systém trvalo 5 až 6 rokov. To, čo sme sa za tú dobu naučili, teraz odovzdávame ďalším, aby nerobili rovnaké chyby.

 

S akými problémami ste zápasili?

 

Aby systém fungoval, musíte byť naozaj dôsledný. Dôležité je, aby mal každý správne a rovnaké informácie a aby tieto informácie boli ľahko dostupné. Veľmi užitočné sú biele tabule, na ktorých je vypísané celé účtovníctvo firmy. Najťažšia vec na prechode na systém OBM je, že vo firme sa musí prispôsobiť každý. Majiteľ musí byť omnoho viac interaktívny pri zdieľaní svojich znalostí. Zamestnanci sa musia prispôsobiť a uvedomiť si, že majiteľ pre nich nemôže urobiť všetko. Účtovníci sa musia prispôsobiť, pretože namiesto vedenia účtov musia všetkých učiť ako na to. Systém funguje, len ak sa prispôsobia úplne všetci.

 

Aký vplyv na zamestnancov má fakt, že majú k dispozícií celé účtovníctvo firmy?

 

Mení to celú ich filozofiu. Takto rozumejú, ako zapadajú do firmy a akú rolu hrajú. Mení to ich pohľad na vec, keďže vedia o všetkom, čo sa vo firme deje. Väčšina zamestnancov si myslí, že na celkové podnikanie firmy nemajú žiadny vplyv. Open book manažment im ukáže, že aj jednoduchá interakcia so zákazníkom môže mať obrovský dopad na celkové podnikanie firmy. Napríklad ak sa vďaka lepšiemu prístupu každý deň predá jedna šálka kávy navyše, môže to predstavovať rozdiel medzi ziskom a stratou na konci roka.

 

Jediné číslo, ktoré zamestnanci väčšinou poznajú, je ich plat. Ako sa zmení prístup zamestnancov k firme, ak detailne poznajú kam všade peniaze vo firme idú?

 

Je jasné, že ak jediné, čo zamestnanec vie, je výška jeho platu, stará sa len o to. Keď ale vidia, ako funguje celá firma, začnú sa starať nielen o seba, ale o výkon celku. Je to ako tímový šport. Nezáleží na tom, koľko kto zarába, pretože každý chce vyhrať.

 

Vaša filozofia je, že šéf nevie viac ako zamestnanec. Čo ste sa naučili od svojich zamestnancov? 

 

Učím sa niečo každý deň. V každom je múdrosť, s ktorou sa môže podeliť. Vo firme môže veľa potenciálu vyjsť nazmar, hlavne čo sa týka ľudského potenciálu, najmä ak sa nezdieľajú informácie. Keď zamestnanec vidí, že predaje klesli, začne si uvedomovať, že prístup k zákazníkom to môže napraviť.

 

Myslíte si, že systém OBM je použiteľný pre všetky firmy?

 

Presne tak, tento systém môže fungovať všade. Napríklad aj vo vláde, či v parlamente. Mohlo by sa predísť zbytočným diskusiám, ak by si členovia parlamentu uvedomili, že tvoria jeden tím. Kľúčové opatrenia a ciele by mali byť dostupné všetkým, podobne ako na našej bielej tabuli. Ak je potrebné napríklad znížiť nezamestnanosť, tak by na tom mali pracovať všetci. Politici by tak pocítili zodpovednosť za opatrenia, ktoré navrhujú. Môžu mať pocit, že stoja na opačných stranách, ale v systéme podobnom open book manažmentu by boli všetci na jednej lodi.

 

Mali by firmy a start-upy dostávať podporu od vlád ak sa vyberú cestou zodpovedného podnikania, či open book manažmentu?

 

Nemyslím si, že je zodpovednosťou vlády, aby sa firmy správali lepšie, ale určite ich v tom môžu podporiť. Mohol by sa napríklad ponúkať tréning pre udržateľné a zodpovedné podnikanie. Firmy by mohli získať dotácie v prípade ak sa rozhodnú prijať systém OBM. Zmysluplné je aj zdanenie nadmerného odpadu.