Andor: Dával som všeobecné odpovede na všeobecné otázky

Komisár pre sociálne záležitosti László Andor, Zdroj: Európska komisia

Aké sú vaše pocity po vypočutí?

Vypočutie je veľmi dôležité. Poslanci majú príležitosť dozvedieť sa o mojich zámeroch v rámci môjho portfólia. Snažil som sa odpovedať najlepšie ako to šlo, držal som sa svojej prípravy a usiloval som sa jasne vysvetliť, čo komisár v tejto oblasti môže a čo nemôže robiť najmä v boji proti kríze.

Osobitný význam tohto portfólia je zrejmý, a tiež aj to, že treba urobiť viac pre zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ako sa urobilo doteraz. Samozrejme, že sú tu problémy. Je veľmi ťažké definovať dostupné nástroje a tiež skoncipovať metódy pre promptnú intervenciu na úrovni EÚ.

Ako ste sa pripravovali? Využili ste aj pomoc príslušného špecialistu z Komisie?

V prvom rade, zamestnanci Komisie musia poskytnúť všetky relevantné informácie o portfóliu. Informovali ma o svojej doterajšej práci a zasvätili ma aj do konceptu a poznatkoch v jednotlivých okruhoch.

Okrem toho mi pomohli aj rôzni maďarskí špecialisti. Svoju pomoc mu ponúklo aj ministerstvo zahraničných vecí a konzultoval som aj s kolegami, ktorí našu krajinu reprezentujú v Európskej rade. Hovoril som s profesionálmi z ministerstva sociálnych vecí v Budapešti. Snažil som sa získať dostatok informácií a názorov z rôznych strán.

Na vypočutí ste sa zmenili, že sa budete snažiť využiť všetky možné prostriedky, ktorými portfólio disponuje. No tvrdíte aj, že nástrojov, ktoré máte k dispozícii je málo. Znie to akoby vám nevyhovovala šírka portfólia. Myslíte si, že tucty oblastí, ktoré musíte koordinovať, zodpovedajú dostupným prostriedkom?

Prostriedky a tiež miera ich aplikovania sú mi úpne jasné. Chcem, aby si poslanci uvedomili, čo môžem a čo nemôžem urobiť v krátkodobom horizonte a čo musím robiť popri ostatných komisároch.

Počas vypočutia som opakovane povedal, že v určitých oblastiach budem musieť spolupracovať s ostatnými členmi Komisie. Ak hovoríme o zamestnanosti, musím spolupracovať s komisárom Ollim Rehnom (hospodárske a menové záležitosti). Táto kooperácia musí byť veľmi úzka.

Viacerí poslanci skritizovali vaše odpovede. Tvrdia, že ste hovorili všeobecne a povrchne. Dokonca ste pripustili, že ste naozaj svoje myšlienky formulovali príliš univerzálne.  Snažili ste sa vyhnúť konkrétnym odpovediam, aby ste ušetrili čas pre diskusiu?

V skutočnosti mi len raz či dvakrát povedali, že som príliš všeobecný. Ale to bolo preto, lebo otázky boli tiež veľmi všeobecné alebo sa zaoberali problematikou, na ktorú zatiaľ nemáme vytvorený akčný program.

Niekoľkokrát ste spomenuli zelenú knihu o dôchodkoch. Mohli by ste zosumarizovať, čo zahŕňa tento návrh?

Zelená kniha by mala vyjsť na jar a zameria sa na rôzne penzijné systémy v Európe, a sumarizuje rôzne reformy, ktoré vyskúšali implementovať viaceré členské štáty.

Mapuje všetky možnosti a demografické, sociálne a iné výzvy, ktorým európsky penzijný systém čelí. Základným problémom je starnúca populácia a ľudia žijú dlhšie. Druhý menovaný fakt je vo svojej podstate dobrou správou, no má vplyv na dôchodky, ktoré čelia aj  zmenenej štruktúre zamestnanosti. Okolnosti sa zmenili a penzijné systémy nie sú udržateľné.

Pracuje sa najmä na národnej úrovni no Komisia chce pomôcť pri štrukturálnych zmenách a to z dvoch dôvodov. V prvom rade je to preto, lebo na úrovni EÚ existuje oveľa viac analytických nástrojov ako získať širší obraz problému. V druhom rade, dôsledky mobility sa musia riešiť na úrovni EÚ, takže sa oplatí zaujať celoeurópsky prístup.

Zmienili ste sa, že ste proti princípu „Pevnosť Európa“ a nepodporujete exklúziu imigrantov. Znamená to, že chcete problém so starnúcou populáciou riešiť lákaním migrantov na pracovný trh?

Nemyslím si, že by sme to mali takto zjednodušovať. Pokiaľ ide o penzie, musím spolupracovať s komisárom pre vnútorný trh Michelom Barnierom  a komisárom pre hospodárske a menové záležitosti Ollim Rehnom.  Zelenú knihu musíme tiež sfinalizovať v trojici.

Pokiaľ ide o imigráciu, tam treba konzultovať s komisárkou Ceciliou Malmströmovou (vnútorné záležitosti), Viviane Redingovou (spravodlivosť základné a občianske práva). Ja sa musím postarať o sociálny vplyv imigrácie a integrácie komunít imigrantov na pracovný trh a do sociálnych systémov.  

Veľmi tvrdo ste sa vyjadrovali pri odpovedaní na otázky týkajúce sa smernice o pracovnom čase. Zmienili ste sa, že sektorový prístup je najlepšou odpoveďou. Znamená to, že budú rôzne regulácie podľa jednotlivých oblastí?

Zdôraznil som potrebu rozdielneho prístupu, pretože dôsledky zlyhania zmierovacieho konania sú veľmi citeľné.

Jednou z možných metód je zmienený sektorový prístup, ale nie v zmysle každú oblasť regulovať odlišne. Musíme však tie najcitlivejšie oddeliť od tých ostatných.

Veľmi delikátnymi v tomto ohľade je systém zdravotnej starostlivosti, požiarna služba, policajné zbory. Komisia musí o začatí či nezačatí konania voči členským štátom najviac váhať práve v prípade týchto sektorov.

Zaviazali ste sa aj k riešeniu rómskej problematiky. Budete sa obracať aj na jedinú rómsku europoslankyňu Líviu Járóka v tejto záležitosti?

Samozrejme, som veľmi rád, že ste položili aj túto otázku. Už som hovoril o týchto veciach aj o práci pani poslankyne v tejto oblasti. Pomohla túto záležitosť presadiť na vyššej úrovni, európskej úrovni, navrhuje seriózne nástroje a koordinuje stratégie členských štátov. Myslím si, že musíme budovať na výsledkoch, ktoré sme za uplynulé obdobie dosiahli.