Bruno Sportisse: Mikropodniky sú pre inovácie rýchlou cestou na trh

Zdroj: Inria.fr

„Naším cieľom je zaistiť, že to, čo robíme, má maximálny výsledok. Myslíme si, že MSP môžu byť rýchlym spôsobom ako preniknúť na trh a práca s veľkým počtom mikropodnikov môže zvýšiť náš hospodársky vplyv,“ povedal Sportisse, riaditeľ úseku pre transfer technológií a inovácie inštitútu INRIA.

Sportisse povedal, že INRIA má uzavreté partnerstvá s viacerými MSP, no podľa neho je ťažké vybrať správne spoločnosti s ktorými nadviažu spoluprácu.

„Je ľahké identifikovať veľké firmy – v našom sektore operuje okolo 10 potenciálnych strategických parterov. Oveľa ťažšie je to v prípade malých a stredných podnikov. Vo Francúzsku existujú tisíce inovatívnych firiem,“ vysvetlil.

Zároveň dodal, že spájaním výskumných tímov s relevantnými konkurencieschopnými klastrami môže pomôcť vybudovať sieť vedcov a MSP, ktoré si môžu medzi sebou vymieňať nápady a technológie. „Jedna vec je identifikovať správne MSP, druhá vec je nájsť správny výskumný tím, ktorý s nimi bude pracovať a pomáhať im rozvíjať ich výskumné aktivity alebo technológie,“ tvrdí Sportisse.

Podľa jeho slov najväčšie rozdiely, ktorým čelia výskumné inštitúty pri práci s malými a veľkými firmami sú rôzne spôsoby ako podniky vnímajú duševné vlastníctvo a časové harmonogramy. Malé a stredné podniky majú tendenciu inklinovať ku kratším časovým úsekom medzi začiatkom výskumu a aplikáciou do praxe a na trh.

Sportisse tvrdí, že INRIA vykonala niekoľko iniciatív na podporu užších vzťahov s MSP, pričom zdôraznil, že daňové zvýhodnenie môže firmy povzbudiť vo vývine nových inovatívnych produktov. Začiatkom tohto roka INRIA založila klub MSP, propagujúci produkty firiem vytvorené v posledných rokoch.

Európska únia pracuje na tom, aby svoje investície do výskumu premenila na trhové produkty a má niekoľko programov na podporu tvorby intelektuálneho vlastníctva založeného na R&D (výskum a vývoj) projektoch.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku môžete nájsť tu.