Český europoslanec: Nelegálny tabak z Bieloruska vyriešia sankcie

Zdechovsky

Tomáš Zdechovský, zdroj: Európsky parlament

Podľa niekoľkých prieskumov je nezákonný obchod s tabakom v EÚ v posledných rokoch na vzostupe. Čo to pre Európu znamená?

Dôsledky nezákonného obchodu s tabakom sú ďalekosiahle. Odhadovaná strata členských štátov za rok 2015 je 11,3 miliardy eur. Očakáva sa, že straty na daniach dosiahnu až 13 miliárd eur.

Znamená to, že nelegálny obchod s tabakom spôsobuje vážne škody ako pre legálny obchod, tak aj pre národné ekonomiky. Členské štáty, najmä tie, ktoré susedia s Bieloruskom, aj obchodníci strácajú obrovské sumy peňazí. Nebolo by preto rozumné nechať to bez adekvátnej odpovede.

Členské štáty, ktoré susedia s Bieloruskom, strácajú obrovské sumy peňazí.

V Bielorusku je obrovská produkcia tabaku, ktorú podporuje čierny trh v Poľsku, Lotyšsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a v Českej republike.

Hovoríme o pomerne lacných produktoch, ktorých kvalita nie je príliš vysoká, a ktoré sú nelegálne vyvážané a zrejme nezdanené. Vyrábané sú zákonne s veľmi nízkou mierou zdanenia, no vyvážané sú nelegálne.

Môžeme neúspech v boji proti nezákonnému obchodu s tabakom pripísať slabej spolupráci medzi členskými štátmi, či už medzi colnými alebo spravodajskými službami?

Môže to tak byť. Spolupráca medzi členskými štátmi a ich spravodajskými službami je naozaj zásadnou podmienkou pri riešení problémov, ktoré presahujú hranice.

Výmena informácií medzi Slovenskom, Poľskom a Maďarskom navyše nie je dostatočná.

Podľa mňa to však viac súvisí so spoluprácou hraničnej polície. Sú tu ľudia, ktorí bojujú proti podvodom a finančným zločinom, nie je ich však dostatočne veľa. Výmena informácií medzi Slovenskom, Poľskom a Maďarskom navyše tiež nie je dostatočná. Potrebujeme lepšiu spoluprácu vlád a polície.

Čítajte aj: Proti nelegálnym cigaretám inak

Europol a Eurojust ma nedávno informovali o veľkom množstve tabakových pašerákov z Bieloruska aj o nedostatočnej výmene informácií medzi členskými štátmi.

Poznáme mená firiem, ktoré sú „mobilné“. Akonáhle zistia, že si ich niekto všimol, zo dňa na deň sa sťahujú do inej krajiny. Napríklad z Poľska na Slovensko a potom do Maďarska. Sú výborne organizované a majú vybudovanú veľmi širokú sieť.

Odkiaľ, okrem Bieloruska, prichádzajú nelegálne tabakové výrobky?

Hlavne z Ukrajiny a v minulosti aj z Moldavska. Výrobcovia tiež používajú ruský trh, aby využili colnú úniu. Z Ruska sa potom tieto výrobky vracajú do Európy.

Nedávno ste o vyjadrenie ohľadom nelegálneho obchodu s tabakom z Bieloruska požiadali aj Komisiu. Čo môže EÚ urobiť, aby presvedčila Bielorusko posilniť kontroly?

Členské štáty a EÚ ako celok by mali na Bielorusko vyvinúť dostatočný tlak, aby bojovalo proti nelegálnemu obchodu. Ak s tým Minsk nič nespraví, mali by byť uložené sankcie. Myslím si, že istá politika cukru a biča voči Bielorusku by bola správnym riešením.

Ak s tým Minsk nič nespraví, mali by byť uložené sankcie.

EÚ by mala tiež vyvinúť väčší tlak na bieloruskú vládu v oblasti boja proti organizovanému zločinu v krajine. Tohto problému sú si plne vedomí a musia zasiahnuť voči malým výrobcom. Bielorusko má tiež záujem o lepšiu spoluprácu s Europolom, najskôr ale musí vyslať jasný odkaz, že je ochotné zastaviť túto kriminálnu činnosť.

Myslím si, že v niektorých prípadoch bieloruská vláda zatvára oči pred týmto problémom kvôli vysokej miere korupcie v krajine, najmä medzi miestnymi policajnými orgánmi. Európska únia by mala dať jasne najavo, že takáto korupcia je neprijateľná. Je to nebezpečné nielen pre EÚ, ale aj pre nich.

Európska únia nedávno ukončila spoluprácu s Philip Morris International v oblasti boja proti nelegálnemu obchodu s tabakom. Myslíte si, že EÚ môže riešiť túto situáciu bez pomoci tabakového priemyslu?

Boj proti nezákonnému obchodu s tabakom je hlavne otázkou pre EÚ a jednotlivé členské štáty. Pomoc tabakového priemyslu však v tom hrá dôležitú rolu. Ich pomoc je potrebná, keďže majú informácie priamo z prostredia. Tabakový priemysel má záujem na vyriešení tohto problému a už niekoľkokrát obvinil EÚ pre jej nečinnosť.

Čítajte aj: Ako sledovať tabak?

Chystáte sa vyvinúť iniciatívu k tejto otázke aj v Európskom parlamente?

Samozrejme. Ako člen výboru pre kontrolu rozpočtu je to dokonca moja povinnosť.

Budúci týždeň sa stretávame s pani Federicou Mogheriniovou a opýtame sa jej, čo sa chystá v tejto oblasti urobiť. Bielorusko vyhlásilo, že chce s EÚ užšie spolupracovať. Musíme im však dať jasne najavo, že ak chcú s nami posilniť hospodárske vzťahy, musia tiež splniť konkrétne záväzky.

Demokratické priateľstvo znamená demokratické postupy a dane sa musia platiť.