Christophe Leitl: Malé podniky potrebujú silného komisára

Leitl povedal, že MSP aj naďalej trpia dôsledkami bankovej krízy, najmä pre neprístupné úvery. Small Business Act (SBA, Zákon o malých a stredných podnikoch) považuje za úspech odchádzajúceho komisára Güntera Verheugena a podľa jeho slov má potenciál vytvoriť podmienky pre pozitívny rozvoj podnikania v Európe.

Čestný prezident Eurochambers, ktorá zastupuje obchodné komory EÚ, verí, že priority novej Komisie by sa mali odvíjať od Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a tak sa zamerať na rozvoj vhodného prostredia pre podnikanie v rámci jednotného trhu. Z jeho podhľadu by v najbližších piatich rokoch mali značne znížiť byrokratickú záťaž a priniesť konkrétne pravidlá regulácie finančných trhov.

Trvá na tom, že MSP by v každom prípade mali byť prioritou. „MSP najviac trpia dôsledkami krízy. Mali by dostať všetku dostupnú pomoc. No aj keď kríza pominie, na MSP sa nesmie zabúdať. Všetky politiky by mali brať ohľad na potreby a žiadosti malých podnikov. SBA je len prvým krokom,“ vysvetlil.

Drobní zamestnávatelia nemajú takú veľkú tendenciu prepúšťať v prípade, že ich postihne kríza a preto sú stabilizačnou silou na krehkom trhu práce.

Vyhliadky pre podniky

Pri otázke, aké vyhliadky majú rodinné podniky, Leitl ukázal na príklad Rakúska, kde viac ako 57 tisíc MSP bude čeliť problémom pri hľadaní nasledovníka, ktorý by prebral rodinnú tradíciu.

Pokiaľ ide o expanziu európskych MSP na rýchlo vyvíjajúce sa trhy, za veľmi ťažko dostupný označil Čínu najmä pre regionálne a kultúrne rozdiely.

„Právna transparentnosť, neefektívna ochrana duševného vlastníctva a korupcia môžu byť značným problémom. Okrem toho miestna konkurencia konštantne stúpa,“ dodal, no upozornil, že čínsky trh stále predstavuje obrovskú príležitosť, no musí vytvoriť vhodné prostredie.

(Christophe Leitel s redaktorom Garym Finneganom)