Denis Pennel: Pracovné agentúry budú profitovať ako prvé

Zdroj: eurociett

V rozhovore pre EurActiv Pennel povedal, že robotníkov najímaných prostredníctvom agentúr ako prvých zasiahla zhoršená hospodárska situácia, no na druhej strane môžu ako prví profitovať, keď ekonomiky začnú opäť rásť.

„Sektor pracovných agentúr bude prvý, ktorý dokáže vytvoriť pracovné miesta, hneď ako sa obnoví ekonomika. Tie, ktoré poskytujú externých zamestnancov, umožňujú firmám ľahko sa adaptovať na kolísanie vo výrobe. Môžu dočasne prijať robotníkov a následne sledovať či rast aktivity je dočasný alebo trvalý,“ vysvetlil.

Podľa jeho slov je teraz flexibilita pracovného trhu pre zamestnávateľov veľmi dôležitá a počet externých zamestnancov bude rásť.

Šéf Eurociett tvrdí, že práca cez agentúru je prvým krokom v snahe o získanie zamestnania na plný úväzok. Externým zamestnancom sú často ponúkané interné zmluvy. Podľa mesačnej správy, ktorú konfederácia každý mesiac poskytuje Európskej komisii – počet agentúrnych robotníkov klesá. V sektore sú zamestnané okolo tri milióny ľudí. Okrem toho poznamenal, že dočasnú pracovnú silu si cez agentúry pre cenu najímajú skôr veľké firmy ako MSP.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.