Erik Sonntag: Banky uprednostňujú veľké firmy pred malými

Zdroj: EESC

Sonntag tvrdí, že MSP sa v súčasnosti k úverom dostávajú oveľa ťažšie a to aj napriek tomu, že úrokové sadzby prudko poklesli a pôžičky zlacneli. „Podmienky sú však prísnejšie, vyjednávanie trvá dlhšie a objemy poskytnutých prostriedkov sú menšie.“ Varoval, že väčšie firmy možno prečíslia tie malé, pretože banky ich považujú za bezpečnejšie.

„Pre finančnú krízu si väčšie firmy asi myslia, že nemôžu ísť na kapitálové trhy a tak idú do bánk. Ak by ste boli bankou a o úver by žiadala malá a veľká firma, asi by ste ju dali tej väčšej, pretože ju vnímate ako menšie riziko.“

Európska investičná banka

Iniciatíva Európskej investičnej banky má však potenciál zvýšiť úverový tok smerom do malých podnikov. Podľa Sonntagových slov by sa však mohla zamerať aj na zdieľanie rizika.

„EIB rozdelila obrovské sumy, no niekedy tieto pôžičky nie sú atraktívne, pretože pracuje s komerčnými bankami a za úvery neručí, takže bremeno rizika je na jej partneroch (komerčných bankách).“

Sonntag tvrdí, že aj keď komerčné banky od EIB získajú prostriedky z nižšou úrokovou sadzbou, stále nie sú až tak naklonené požičiavaniu, keďže sa obávajú neschopnosti splácať zo strany klienta. „Preto sme s EIB v úzkom kontakte. Myslíme si, že by veľmi pomohlo, keby zvážila rozvoj zdieľania rizika.“

Obnova

Pokiaľ ide o reštart hospodárstva si myslí, že implementácia Zákona o malých a stredných podnikoch by bola sama o sebe plánom obnovy. O stimulačné a záchranné balíky, ktoré prijímali vlády na pomoc ekonomike budú mať podľa jeho názoru veľký vplyv na strednodobé vyhliadky európskeho hospodárstva.

Pre obmedzenie investícií do výskumu a vývoja a prepúšťanie zamestnancov nás pravdepodobne čaká dlhé obdobie stagnácie, podobné, ako v Japonsku v 90-ych rokoch. „Je veľmi dôležité nepremrhať toto obdobie a príliš neobmedzovať začínajúce podniky. Veľa sa diskutuje, či sa nerobí priveľa, pre veľké, no zastarané odvetvia a nedusia sa nové sektory, ktoré by mohli začať novú priemyselnú revolúciu.“

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto adrese.