EÚ chce zvýšiť tok rizikového kapitálu

Zdroj: EIB

Kollatz-Ahnen tvrdí, že EIB udelila svojej investičnej vetve Európskemu investičnému fondu mandát, aby zvýšil svoj pomerný podiel vo fondoch rizikového kapitálu, aby zaistil, že sú dostatočne veľké na to, aby mohli podporovať rozvoj inovatívnych nových technológií.

Fond s objemom prostriedkov v hodnote miliardy eur známy ako Mezzanine Mandate for Growth už schválil niekoľko dohôd a bude v plnej prevádzke v priebehu 18 mesiacov.

Zdôraznil, že EIB a EIF nie sú tými, kto vyberá technológie. Táto úloha je v rukách správcov fondov. Odmietol však tvrdenia, že veľké korporácie sú uprednostňované a to i napriek tomu, že by sa mali zameriavať na malé a stredné podniky. Podľa jeho slov EIB sa zaviazala, že drobným firmám v období 2008 – 2011 poskytne 30 miliárd eur a pravdepodobne tento cieľ presiahne.

Prostriedky sa do malých a stredných podnikov z fondov dostávajú prostredníctvom komerčných bánk, kritici však poukazujú, že peniaze sa nedostávajú k tým podnikom, ktoré to potrebujú.

Podľa viceprezidenta EIB je závislá od úsudku „sprostredkujúcich bánk“, ktoré jej pomáhajú identifikovať vhodné firmy. Ubezpečil, že objem finančných prostriedkov smerujúci do podnikov neustále rastie a že EIB robí všetko potrebné na to, aby komerčné banky motivovala k intenzívnemu úverovaniu.

Neznepokojuje ho, že by prostriedky EÚ mohli byť poskytnuté aj firmám, ktoré by inak považovali za nedôveryhodné. Poukázal na to, že banky žiadateľov o úver posudzujú podľa kritérií, ktoré sa vzťahujú na ich vlastných dlžníkov.

„Tieto projekty malých podnikov finančný sprostredkovatelia posudzujú podľa normálnych bankových kritérií. EIB sa nezapája do úverovania mimo normálnych podmienok,“ zdôraznil.

Pokiaľ ide o pomoc potápajúcej sa gréckej ekonomike, vysvetlil, že EIB nemôže legálne poskytnúť rozpočtovú injekciu. Je však pripravené zvýšiť úverovanie smerom do podnikov a projektov, ktoré sú v súlade s cieľmi banky.

„EIB nemôže zachraňovať členské štáty. Náš štatút to jednoducho nedovoľuje. Čo môžeme urobiť je financovanie životaschopných projektov alebo programov v Grécku a iných krajinách,“ dodal.

Minulý rok sa banka poskytla na financovanie gréckych projektov 1,6 miliardy eur a podľa viceprezidenta je pripravená urobiť viac.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze