Experti: S fondom na mikrofinancovanie opatrne

Ben Butters, šéf pre európske záležitosti v Eurochambres verí, že fond bude úspešný pokiaľ sa mu podarí dostať sa k skupine „možných podnikateľov“ a potom im poskytnúť financie.

Na druhej strane Patrick de Bucquois, prezident organizácie CEDAG, ktorá zastrešuje európske MVO (mimovládne organizácie), zasa tvrdí, že presúvaním peňazí z existujúcich sociálnych programov, je vysielaním zlej správy.

Fond, ktorý zverejnili v júli 2009 (EurActiv 02/07/09), má objem 100 miliónov eur a je určený na pomoc čerstvo nezamestnaným, aby mohli rozbehnúť svoj vlastný podnik. „Rozumiem, že Komisia je pod tlakom, aby konala, no aj niektoré podnikateľské združenia sú neveľmi optimistické a s obavou sa dívajú na to, čo môže tento nástroj priniesť,“ povedal de Bucquois. Zároveň dodal, že fond akoby hovoril – „Ak ste nezamestnaní, je to vaša zodpovednosť, poskytneme vám financie, ak neuspejete, nepríjemná náhoda, no mali ste svoju šancu.“

Butters protirečil argumentom, že zatiaľ čo v čase ekonomickej obnovy je veľký dopyt po sociálnom zabezpečení, „vytváranie nových podnikov je pozitívnym opatrením“. Podľa neho, v prípade, že fond uspeje, bude to znamenať tvorbu pracovných miest, viac sociálneho zabezpečenia, a aj keď nejde o bežný nástroj, ide o konštruktívnu cestu ako postupovať.

Napriek tomu pripustil, že aj keď je koncept vítaným, jeho metodológia sa ešte musí overiť. „Na národnej úrovni sa prijímajú rôzne garančné schémy na podporu podnikanie, ktoré však nefungujú v súčasnom stave. Aj táto iniciatíva môže zlyhať, pokiaľ nebudeme opatrní,“ uzavrel.

Butters a de Bucquois hovorili s redaktorom Olofom Gillom.

Rozhovor v plnom rozsahu v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.