Françoise Le Bailová: Podpora automobilkám, pomôže mikropodnikom

ue2008

Počas rozhovoru pred Európskym podnikateľským summitom Le Bailová odmietla dohady, že snahy o podporu priemyslu sa zameriavajú len na veľké spoločnosti a nepodporujú mikropodniky.

„Keď členské štáty investujú napríklad do automobilového sektora, neinvestujú len do veľkých firiem, ale podporujú aj veľké množstvo menších podnikov, ktoré operujú v rovnakej oblasti.“

„Toto je jedna z vecí, ktorú chceme zaručiť – keď je podporovaný sektor, nemali by z toho profitovať len veľkí, ale aj ich menší dodávatelia,“ povedala. Zároveň zdôraznila, že si všetci uvedomujú, že kríza mikropodniky tvrdo zasiahla, ale potvrdila, že opatrenia, ktoré boli prijaté, smerujú investície aj do menšieho podnikania.

„Vidíme, že veľké podniky pre krízu trpia, ale tie menšie trápi aj zablokovaný prístup k úverom. Okrem toho na ne negatívne vplýva spomalenie činnosti veľkých firiem, pretože väčšina z nich sú dodávatelia.“

Francúzska ministerka hospodárstva Christine Lagardová vyhlásila, že jej vláda pracuje na návrhu na záchranu autovýrobcu Heuliez, ktorý má problémy, ktoré ohrozujú tisíc pracovných miest. Opatrenia Francúzska na záchranu priemyslu, však vyvolávajú vlnu obvinení z protekcionizmu.

Le Bailová tvrdí, že Európska investičná banka (EIB) zdvojnásobila svoje investície pre malé podniky do výšky €30 miliónov a prijali sa aj ďalšie opatrenia vrátane redukovanej DPH na službu náročné na ľudskú prácu.

Priznala, že investície EIB „neuvoľňovali dostatočne rýchlo, ale banka má teraz aspoň priestor na to, aby poskytovala pôžičky oveľa efektívnejšie“.

„V roku 2008 bola EIB veľmi pomalá v poskytovaní peňazí malým firmám. Myslím, že začiatok bol ťažký, ale čoraz viac sa zlepšuje.“

Okrem toho zdôraznila, že veľkou pomocou pre firmy bude aj redukcia byrokracie, aby sa ľahšie vyrovnávali s výzvami doby.

Plné znenie interview si môžete prečítať tu.