Interview: Chýba prepojenie medzi univerzitami a firmami

 

  • Ľudský kapitál je často označovaný za veľkú komparatívnu výhodu Slovenska. Súhlasíte s tým?

Ľudský kapitál je dôležitý v každej krajine, a samozrejme aj tu. Určitým spôsobom tu však chýbajú manažérske a podnikateľské schopnosti. Môžem to povedať podľa toho, že keď pre našu spoločnosť vyberáme z uchádzačov na manažérske miesta, nie je to vždy tak ľahké. Snažíme sa zamestnávať ľudí zo Slovenska – pracuje u nás len obmedzené množstvo cudzincov – tak hľadáme na slovenskom trhu práce. No je ťažké nájsť napríklad špičkových manažérov.

  • Podobné súťaže, ako je „Mladý podnikateľský nápad“, môžu určite pomôcť rozvoju manažérskych schopností. Prečo sa vaša firma rozhodla takýto projekt podporiť?

Myslíme si, že Slovensko sa musí pripraviť na ďalšie štádium svojho rozvoja. V súčasnosti sa rýchlo renovuje priemysel, ktorý skolaboval v procese transformácie. Teraz nastupuje nová generácia firiem – malé spoločnosti zakladané ľuďmi na Slovensku i firmy zakladané veľkými investormi. Väčšina veľkých investorov, ktorí k vám prichádzajú, sa však dnes orientuje na automobilový priemysel. Je preto potrebné pohnúť sa ďalej pri budovaní poznatkovo orientovanej ekonomiky, čo vytvorí pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. To je veľký výzva.

  • V týchto dňoch sa na Slovensku o poznatkovo orientovanej ekonomike intenzívne hovorilo. Jedným z faktov, ktoré sa diskusii objavili, sú aj nízke investície do výskumu a inovácií – a to nie len z verejných fondov, ale aj zo súkromných. Čo by z vášho pohľadu, pohľadu veľkej spoločnosti, mohlo zvýšiť záujem súkromných firiem o investovanie do budovania poznatkovo orientovanej ekonomiky?

V súčasnosti je pre spoločnosti, ako napríklad SPP, hlavným cieľom reštrukturalizácia firmy. A predpokladám, že je to tak aj u iných firiem. Po úplnom dokončení reštrukturalizácie budeme musieť agresívne vojsť do novej éry inovácií. Stále sme v tranzitívnej fáze.

  • Intenzívne budovanie poznatkovo orientovanej ekonomiky v západoeurópskych krajinách i USA so sebou prinieslo boom malých, inovatívnych firiem, ktoré dokázali uplatňovať nové technológie a postupy flexibilnejšie, ako veľké spoločnosti. Tie však od nich neskúr úspešné inovácie získavali. Myslíte si, že také niečo je možné očakávať aj na Slovensku, alebo sa už podmienky zmenili?

Zatiaľ je príliš skoro, no predpokladám, že podobný trend dôjde na Slovensko – ak sa bude podnikateľské prostredie zlepšovať rovnako, ako posledných päť rokov.

  • Čo považujete za hlavnú výzvu pre slovenský systém vzdelávania, ak chce prispieť k vytváraniu konkurencieschopnejšej ekonomiky?

Základným nedostatkom je možno prepojenie medzi univerzitami a firmami. No to nie je špecifický problém Slovenska. Nesmieme mať dva oddelené svety – svet univerzity a svet firmy. Vzájomným prepojením sa od seba môžu navzájom učiť. Spoločnosti sa môžu v niečom učiť od univerzít, môžu preberať od nich inovácie, univerzity zas môžu spoznávať lepšie potreby firiem.