Isabella Lenarduzzi: Ženy môžu zachrániť ekonomiku

Zdroj: blogjump.eu

Okolo 60 % čerstvých absolventov európskych univerzít sú ženy. „Chceme, aby predstavitelia podnikov končene rozoznali a brali do úvahy rôzne štúdie a dostupné výskumy, ktoré dokazujú, že väčšia diverzita vedie k zvýšenému výkonu,“ vysvetlila Lenarduzii, pričom poukázala na to, že pokiaľ sa bude udržiavať nízke zastúpenie žien v rôznych pracovných oblastiach, bude to znamenať nízku návratnosť investícií.

Podľa nej existuje priame spojenie medzi absenciou diverzity a súčasnou finančnou nestabilitou. „Ženy majú tendenciu zamerať sa na celú komunitu,“ vysvetlila. „Nie je to teda otázkou mužov a žien alebo a otázkou rôznych spôsobov myslenia. Pokiaľ muži a ženy majú rozhodnúť o tej istej veci, ponúknu väčšie spektrum riešení,“ dodala.

Lenarduzzi citovala nedávnu francúzsku štúdiu o padajúcich cenách akcií CAC 40 (idexu, ktorý je hlavným benchmarkom Parížskej burzy), ktorá ukázala na pozitívny vplyv žien vo vedúcich pozíciách. „Kým priemerná cena akcií spoločností spadajúcich pod CAC 40 v roku 2008 klesla o 43 %, firmy s vyšším počtom žien v top manažmente vykazovali oveľa lepšie čísla,“ zdôraznila.

Lenarduzzi tvrdí, že ženy nesmieme nútiť k tomu, aby obetovali kariéru kvôli rodine. „Rodinný manažment je zodpovednosť dvoch ľudí.“

Vo verejných spoločnostiach s ručením obmedzeným v Nórsku musia 40 % členov vedenia tvoriť jedno alebo druhé pohlavie. Pokiaľ to nesplnia, musia platiť sankcie. „Je to provokatívne pravidlo, ktoré s entuziazmom podporujem, a ktoré síce zaväzuje no so zaujímavým výsledkom.“

Lenarduzzi, ktorá podporuje snahu Európskeho parlamentu o predĺženie materskej dovolenky, chce, aby to bolo právo, nie povinnosť. Dokonca zastáva návrh na zavedenie povinnej materskej dovolenky pre otcov.

Výročné JUMP fórum v Belgicku je najväčším podujatím, ktoré je určené pre ženy a ich profesionálny život.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete tu.