J. Baron: Problém Slovenska je prílišná skromnosť

  • Slovensko sa rado nazýva "ekonomický tiger regiónu." Má na to ešte stále opodstatnenie?

 „Myslím si, že áno, pretože politiky minulej vlády sa preniesli do súčasného obdobia a investície, ktoré prišli na Slovensko počas vlády Mikuláša Dzurindu, prinášajú svoje ovocie v dnešných dňoch.

  • Dobre, ale to bolo pred štyrmi rokmi a od vtedy sa nič nezmenilo. Keď sa pozrieme na okolité krajiny, slovenské reformy už nie sú výnimočné… preto sa pýtam, či si stále zaslúžime ten titul „tiger“ regiónu?

Možno nie „ten tiger“ ale určite „tiger.“ Áno, máte pravdu, na trhu sú už aj iné krajiny, ale myslím si, že Slovensko má veľkú výhodu vo svojej polohe – to je veľmi veľké plus, pretože je doslova  v srdci Európy s veľkým potenciálom. To, čo momentálne znižuje atraktívnosť Slovenska pre investorov je zväčšujúci sa nedostatok pracovnej sily. Vzdelávací a školský systém na tento problém reaguje len pomaly. Na školách je evidentný trend produkovať „biele goliere“ a chýba manuálne zručná pracovná sila.

  • Prečo napríklad Česká republika priťahuje stále viac priamych zahraničných investícií ako Slovensko?

V prvom rade je to väčšia krajina. Nezabúdajte tiež, že sú viac na západe a profitujú zo spoločnej hranice s Nemeckom. A napokon spôsob ich štatistickej kalkulácie bol v minulosti trochu iný, čo spôsobuje určité rozdiely. Iná vec je, že majú svoju agentúru Czech Invest, ktorá má veľmi dobrú povesť na trhu a robí skutočne skvelú prácu. Slovenské SARIO už má za sebou tiež niekoľko rokov pôsobenia a v poslednom období začínam vidieť zmeny, najmä v miere entuziazmu, s ktorým ľudia pracujú.

  • Takže Česi sú lepší v propagácii vlastnej krajiny v zahraničí?

Myslím si, že Slováci sú veľmi skromní ľudia. To je základný problém. Bolo by veľmi dobré, keby vláda mala koordinovanú stratégiu propagácie Slovenska v zahraničí vo všetkých významoch tohto slova – napríklad turizmus, investície… všeobecné povedomie o krajine. Mal by existovať jeden koordinačný úrad, ktorý by usmerňoval všetkých ostatných, to by skutočne veľmi pomohlo.

  • Je tu ešte niečo iné, čo by Slovensko malo zmeniť? Napríklad aj v oblasti reforiem, daní, administratívnej záťaže…

Už ste urobili nejaké reformy na zníženie byrokracie, ale ešte stále je pred vami veľký kus práce. Mali by ste napríklad vypracovať stratégiu adaptácie pre investorov na Slovensku. Keď na Slovensko príde kórejský manažér, pracuje v Žiline, ale jeho rodina žije v Bratislave. Bohužiaľ, colná legislatíva, na základe ktorej si dováža do krajiny svoje osobné veci a zariadenie domácnosti, je viazaná na adresu jeho pracoviska. Lenže on nechce, aby mu ich doviezli do Žiliny, ale do Bratislavy. Legislatíva však nepočíta s takouto možnosťou a je to veľmi byrokraticky náročné, aby zabezpečil obyčajné presťahovanie tam, kde chce. Rovnako, získavanie pracovného povolenia by mohlo byť jednoduchšie.

  • Kedy sa dostaneme do situácie, že sa investori začnú presúvať zo Slovenska ďalej na východ? Niektorí ekonómovia očakávajú tento proces zhruba o desať rokov…

Je to možné. Viete, v tejto chvíli má Slovensko obrovskú výhodu v tom, že infraštruktúra v Rumunsku a Bulharsku nie je veľmi rozvinutá… Tiež tu zohráva úlohu fakt, že Slovensko je predsa len svojim štýlom európskejšie – keď vystúpite z lietadla v Bukurešti alebo Sofii, máte pocit, že sa vzďaľujete od centra Európy. Predpokladám, že tých desať rokov by mohol byť realistický čas, aby sa začali diať zmeny, o ktorých hovorite. Ale nemyslím si, že budeme zrazu vidieť masívny odliv investícií.

  • Ako zmení atraktívnosť Slovenska prijatie eura?

Slovenská koruna je stabilná mena, vláda pokračuje v politike ekonomickej stability, ktorú naštartovala minulá koalícia. Ak v januári Slovensko príjme euro, pre investorov to bude znamenať najmä odstránenie kurzového rizika a transakčných nákladov, čo obrovská výhoda.

  • Takže môžeme predpokladať, že euro sa pre Slovensko stane významnou konkurenčnou výhodou v rámci regiónu V4?

Určite áno a bude platiť do vtedy, kým aj ostatné krajiny neprijmú euro. Ak sa pozriete na ekonomiky okolitých štátov – Maďarsko malo svoju revolúciu v 60. rokoch a už od vtedy sa pozerajú smerom na západ. Na Slovensku sa tento proces začal len v 90-tych rokoch a napriek tomu má vyhliadky na dynamickejší rozvoj.

  • A čo Británia? Kedy prijme euro?

Oh, ja som Brit – nikdy! (smiech)

  • Ale ja to myslím vážne!

Ok, viete, my sme iní, sme Briti. Naša ekonomika je postavená na veľkom objeme medzinárodného obchodu mimo eurozóny a libra je relatívne stabilná. Naša ekonomika je úplne iná ako napríklad talianska alebo grécka. Naši politici sa nechcú vzdať výhody rozhodovať samostatne o svojej monetárnej politike a úrokových mierach.