Jan Buysse: EÚ by mala haniť „zlé vlády“

Zdroj: Vleva.eu

Buysse zdôraznil, že národné a regionálne vlády zdržujú reformy, ktoré by podporili rast a tvorbu pracovných miest. Chce, aby európske autority ročne zverejňovali údaje o efektivite, flexikurite a administratívnej záťaži na podnikanie, aby sa tak zvýšil tlak na nečinné verejné autority.

Tieto návrhy by mali byť súčasťou novej konštrukcie Lisabonskej agendy pre rast a zamestnanosť, ktorá podľa Buyssa zlyhala najmä preto, že jej súčasťou neboli prísne stanovené ciele.

„Nová Lisabonská stratégia po roku 2010 by mala poskytovať väčšie garancie úspechu tým, že sa naplno zameria na posilnenie znalostnej ekonomiky a keď sa jej napĺňanie stane záväznejšie,“ vysvetlil.

„Každý rok by sa mal zverejňovať výkon členských štátov a vzájomne porovnávať. Tak sa dostanú pod tlak, aby zavádzali síce nepopulárne, no potrebné reformy,“ dodal a zdôraznil, že flexikurita by sa mala stať kľúčovým bodom novej Lisabonskej stratégie.

„Na to, aby členské štáty zefektívnili činnosť svojho vládneho aparátu, je dôležité, aby Európska komisia zverejňovala výročnú správu o hospodárnosti vlád,“ uzavrel.

Jan Buysse hovoril s Garym Finneganom, úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.