Krátkodobý zisk nie je cieľ

Zdroj: TASR

Niektorí ľudia tvrdia, že väčšina firiem, ktoré sú aktívne v CSR aktivitách podnikajú v nejakej kontroverznej oblasti, sú pod paľbou kritiky… a potrebujú si zlepšiť image. Súhlasíte?

  • Do CSR sú zapojené spoločnosti zo všetkých možných oblastí, nájdete tu naozaj široké spektrum sektorov. Samozrejme, že niektoré z nich môžu pôsobiť aj v kontroverzných oblastiach, ale nemyslím si, že je to pravidlo. Viete, ak si chce niekto iba zlepšovať image, tak to bude krátkodobá kampaň. Ak chcete naozaj podnikať zodpovedne, musíte tomu v prvom rade veriť. Ak to beriete len ako marketingový nástroj, prezradíte sa, ľudia vás odhalia.

Mnoho ľudí si myslí, že firmy sa púšťajú do CSR aktivít len preto, že je to pre ne dobré PR…. Je to tak?

  • Určite si to veľa ľudí myslí. Ale skutočnosť je iná. Vychádza z konceptu, že firma žije v nejakej komunite a chce sa správať ako dobrý občan. Nie je našou úlohou meniť celú krajinu, ale iba určitý komunitný priestor, ktorý môžeme ovplyvniť. CSR je súčasťou nášho každodenného biznisu. Sme konfrontovaní s legitímnymi záujmami našich akcionárov, ktorí chcú zisk, ale musíme ho dosahovať udržateľným spôsobom. To znamená, že nechceme robiť krátkozraký biznis, ktorý nám dnes prinesie zisk, ale zajtra sa otočí proti nám.

Dá sa to nazvať „vyspelejšia forma podnikania?“

  • Áno, môžeme použiť tento výraz. Zároveň je to však veľmi jednoduché. Ide o to, že každá firma, ktorá chce mať budúcnosť, musí rozmýšľať aj v súčasnosti. Napríklad spoločnosť, ktorá vyrába nábytok – musí mať záujem na udržaní lesov, pretože vždy bude potrebovať drevo. Ak sa všetky stromy vyklčujú, nebude mať viac výrobné zdroje. Toto je podstata.

Prečo sa CSR venujú prevažne veľké nadnárodné spoločnosti a aktivita malých a stredných podnikov je nízka?

  • Poznám pekné príklady niektorých malých slovenských firiem, ktoré sa správajú ako vynikajúci občania. Nemusia mať CSR správu, komisiu ani manažéra, ale správajú sa tak. Možno o tom ani nevedia. Je to skrátka zodpovedné podnikanie voči zákazníkom, zamestnancom, partnerom, rešpektovanie menšín, ľudských práv, prírody…

Zodpovedné podnikanie sa na Slovensku ešte len rozvíja a nie je také rozšírené ako v západnej Európe. Môžeme celý proces označiť za istú evolúciu, postupný proces, ktorý potrebuje čas?

  • Určite. Naša konferencia o zodpovednom podnikaní je súčasťou toho procesu. Business Leaders Forum a iné neziskovky sa snažia otvárať ľuďom oči a ukazovať im zmysel CSR. Slovensko veľmi rýchlo napreduje a je príkladom ekonomického vývoja pre mnohé krajiny. Ešte pred desiatimi rokmi by si nikto nedokázal predstaviť, že sa nám podarí dostať tam, kde sme – o chvíľu príjmeme euro, ekonomika rastie historickým tempom….

    Verím, že žiadna firma sa nemôže izolovať. Napríklad naša spoločnosť podporuje rekonštrukciu kalvárie.  Je to úcta k predkom, ktorí tu žili, vybudovali to miesto a starali sa oň. Nebolo by dobré zaujímať sa len o náš rast a fantastické výsledky, ale musíme podporovať aj hodnoty, ktoré tu boli pred nami a pretrvajú ďalej.