John Wilkinson: Zdravotnícke firmy čakajú na splatenie faktúr aj dva roky

Zdroj: Eucomed

Šéf Eucomedu tvrdí, že firmy v zdravotníckom sektore čakajú na splatenie faktúr priemerne 200 až 300 dní po tridsaťdňovom limite odporúčanom Smernicou o oneskorených (EurActiv 09/04/09). Je kľúčovým komponentom Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act), no podľa Wilkinsona ju vlády „veselo ignorujú“.

„Väčšina našich zákazníkov a odberateľov je z verejného sektora a tých sa smernica týka, no nezaznamenali sme žiadne známky, že by sa niečo zlepšilo,“ vysvetlil. Podľa jeho slov európska exekutíva presadila odvážnu iniciatívu, no niektoré členské štáty jej entuziazmus nezdieľajú.

V zdravotníckom sektore majú verejné orgány pri nakupovaní medicínskych technológií pomyselný monopol a podľa Wilkinsona robia na firmy nátlak, aby pokračovali v poskytovaní svojich produktov aj napriek tomu, že ešte nezaplatili za predchádzajúce.

„Väčšina klientov sú buď vládne agentúry, alebo sú minimálne financovaní z verejných peňazí. Zaznamenali sme prípady, kedy sa vládne orgány s nesplatenými faktúrami obracajú na firmy opäť, s tým, že chcú zníženie predchádzajúcich faktúr. Je to hanebné,“ dodal.

Problém ešte viac prehĺbila ekonomická kríza, pretože finančné trhy už verejným dlhopisom neveria. „V minulosti, mali rating AAA, no v súčasnosti to už v prípade niektorých krajín neplatí.“

Asociácia podľa Wilkinsona zaznamenala veľký počet bankrotov mladých firiem, práve pre oneskorené platby. Upozornil, že 80 % podnikov v sektore medicínskych technológií patrí medzi inovatívne MSP a tie sú v súčasnosti najohrozenejšie.

„Jasným dôsledkom tohto problému sú bankroty, pretože firmy nemajú prostriedky. Poznám prípady, kedy riaditelia spoločností spáchali samovraždu, pretože nevideli iné východisko.“

Podľa jeho slov by vlády, ktoré hľadajú spôsoby ako pomôcť malým firmám, musia začať splácať hlavne svoje účty. „Naším cieľom je preniesť ducha smernice do reality a to v celej Európskej únii,“ uzavrel.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete tu.