Malcolm Harbour: Obnovu európskej ekonomiky možno spustia verejné súťaže

Jednou z kľúčových priorít v oblasti vnútorného trhu bude prehodnotenie procedúr verejného obstarávania na úrovni EÚ, vyhlásil konzervatívny europoslanec. „Musíme podporiť verejných nákupcov, ktorí majú záujem o investovanie do infraštruktúry, energetických riešení a podobne, aby mali oveľa väčšie ambície aj v poskytovaní podpory pre nového technológie, či podniky,“ povedal pre EurActiv.

Ako príklad uviedol bezpečnostný systém hrádzí v Holandsku. Namiesto jednoduchej žiadosti o poskytnutie služieb, holandská vláda zaviedla špecifický tender. Takto chce hľadať alternatívne riešenia pre rozvoj bežných bezpečnostných kontrol.

Dosiahli tým väčšie množstvo technologických riešením, čím sa do popredia dostáva širšie spektrum spôsobov, ako sa na túto oblasť zamerať – vrátane satelitného mapovania, senzorov či iných inovatívnych myšlienok.

„Čo je však zaujímavé, že počas tohto procesu firmy, ktoré nie sú úspešné, vo väčšine prípadov ponúkajú svoje nápady niekomu inému, pretože aj keď možno nie sú dobré na monitorovanie hrádzí, môžu sa presadiť pri tvorbe systému osvetlení a podobne,“ vysvetlil Harbour.

Vďaka tomuto efektu je podľa neho jasné, že prijatím takéhoto postupu v oblasti verejného obstávania sa prostredníctvom verejného kapitálu podporujú firmy v produkcii nových nápadov. „Jedna strana financuje rozvojovú časť, aby sa myšlienka posunula vpred a ďalej rozvíjala, kým sa nestane predajným produktom,“ zdôraznil. „Existuje veľa praktických vecí, ktoré by sme mali uskutočniť v rámci odpovede voči recesii,“ uzavrel.

Nové vedenie výboru pre vnútorný trh sa tiež zameria aj na úverové pravidlá pre zákazníkov (cieľom je harmonizácia národných systémov), textilný sektor, tovary a vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií.

Úplné znenie interview v anglickom jazyku nájdete tu.