Na získanie inovatívnych ľudí treba tri veci

Zdroj: tcnj.edu

Florida, tvrdí, že ak chcú krajiny v „tvorivom veku“ prosperovať, musia spojiť talent, technológiu a toleranciu – koncept, ktorý nazýva „3T prístup“. „Hnacou silou každej efektívnej hospodárskej stratégie sú talentovaní ľudia. Žijeme v oveľa mobilnejšej dobe ako kedykoľvek v minulosti. Ľudia, osobitne tí s talentom, migrujú po svete. Hlavnou úlohou tejto doby sa teda stáva zaujať a udržať nadaných ľudí,“ vysvetlil.

Varuje, že s rastúcou konkurencieschopnosťou svetovej ekonomiky európske krajiny budú musieť o talenty tvrdo bojovať a nesmú zabúdať na rozvoj vzdelávania. Okrem toho by zamestnávatelia mali myslieť aj na tvorbu školských zariadení, škôlok či obchodov v rámci areálov fabrík a tiež na vzhľad okolia a krajiny.  

Podľa výskumov odborníka je udržanie zamestnancov dôležité najmä preto, že tí, ktorí spolu pracujú dlhé obdobie dokážu byť spoločne kreatívnejší. Moderná vzdelávacia infraštruktúra schopná prinášať na trh inovácie môže spojiť výskumných pracovníkov s priemyslom, konštatoval Florida.

„Gay Index“

Niektoré z Floridových prác rozprúdili debatu medzi sociológmi a predstaviteľmi mestskej výstavby, vrátane tej, ktorá tvrdí, že úspech miest sa dá predpovedať aj na základe toho, či v ňom prosperujú homosexuáli. Vytvoril hodnotiace systémy – tzv. „Gay Index“ a „Bohémsky Index“ na meranie kultúrnej rozmanitosti.  

„Tolerancia, sociálna inklúzia a otvorenosť sú kriticky dôležité pre budúci úspech komunity alebo organizácie. Výskum dokázal, že tolerantná spoločnosť má väčšiu schopnosť zaujať cenný ľudský kapitál a rýchlejšie prijíma technologické inovácie,“ tvrdí Florida.

Odmietol však tvrdenia, že jeho zameranie na „tvorivú triedu“ je elitárske. „Najväčšou výzvou, ktorej čelíme, je expandovanie štruktúr znalostnej ekonomiky a využitie kreativity vo viacerých segmentoch služieb i výroby. Ekonomický rast poháňa tvorivosť, takže ak ju chceme zvýšiť, musíme využiť vlohy všetkých. Všetci sme tvorivé bytosti a máme potenciál podieľať sa na budovaní hospodárstva,“ uzavrel.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.