Neil Gregory: Z pár nízkonákladových opatrení vzniká veľká zmena

Zdroj: http://www.wbs.ac.uk/downloads/news/2009/06/world-bank-pres-may09-350x210.jpg

Svetová banka v období medzi júnom 2008 a májom 2009 skúmala aké opatrenia vo vybraných oblastiach ekonomiky prijímajú, aby zlepšili podnikateľské prostredie. Podľa výsledkov sa oveľa viac krajín zameralo na reformy uľahčujúce podnikanie ako kedykoľvek od roku 2004, kedy banka začala s výskumom.

„Očakávame, že tieto reformy budú mať vplyv na zamestnanosť, tvorbu podnikov a znižovanie nákladov na podnikanie,“ povedal Gregory a Európe predpovedal na rok 2010 pozitívne vyhliadky.

Svetová banka v utorok zverejnila svoju tohtoročnú správu Doing business (Podnikanie), teraz aj s podtitulom „Reformy v ťažkých časoch“ (Reforming through Difficult Times). Doing Business sleduje reformy zlepšujúce podmienky podnikania a odstraňujúce administratívne bariéry v desiatich okruhoch  – začiatok podnikania, získanie stavebného povolenia, pracovné právo, registrácia nehnuteľného majetku, prístup k úverom, ochrana investorov, zdaňovanie firiem, cezhraničné obchodovanie, vynútiteľnosť kontraktov a ukončenie podnikania.

EÚ – top reformátor

Podľa Gregoryho, tie krajiny, ktoré nedávno vstúpili do EÚ dosiahli najlepšie výsledky spomedzi všetkých krajín. „V predchádzajúcom roku tieto krajiny urobili 60 % reforiem celého regiónu,“ skonštatoval.

Banka podľa jeho slov zaznamenala pozitívny vývoj najmä v možných kandidátskych krajinách. „Tieto krajiny sa pozerajú na to, čo robia ich susedia a učia sa od nich.“

Ako príklad uviedol Macedónsko a Bielorusko, ktoré patria do skupiny krajín, ktoré implementujú reformy najrýchlejšie – nedávno to bolo zjednodušenie zakladania podniku či získavania stavebného povolenia.

„Všimnite si, že v podstate ide o veľmi „nízkonákladové“ aktivity pre vládu, no keď skombinujete niekoľko takýchto malých zmien, môžete urobiť veľkú zmenu.“

Kríza reformy nebrzdí

Viceprezident SB tvrdí, že bol pozitívne prekvapený tým, že reformy kríza príliš nepoznačila, najmä pokiaľ ide o oblasť strednej a východnej Európy. „Boli sme presvedčení, že reformný proces v regióne sa spomalí, no naopak, zrýchlil sa.“

Nezaostávali, ani veľmi rozvinuté západné krajiny. „Napríklad Briti tento rok reformovali udeľovanie stavebných povolení,“ podčiarkol Gregory. Zmeny však neboli také výrazné, pretože východné krajiny sa dvíhajú z nižších pozícií.

Bez ružových okuliarov

Napriek tomu sa podľa správy Svetovej banky objavili aj negatívne príklady medzi európskymi krajinami. Ako príklad uviedol Luxembursko, ktoré „urobilo nadbytočné opatrenia, menej flexibilné a nákladné“. „Skombinovali totiž pravidlá, ktoré predtým osobitne platili pre úradníkov a osobitne pre robotníkov.“ Rumunsko zasa zaviedlo poplatok za novú stavbu po získaní stavebného povolenia.

„Vo svojej správe zvýrazňujeme plusy a mínusy reforiem a dúfame, že takto sa vlády poučia a minimalizujú negatívny vplyv svojich rozhodnutí v najbližších rokoch.“

Slovensko sa spomedzi krajín V4 umiestnilo najvyššie, na 42. mieste. Podmienky pre podnikanie sa u nás však podľa Svetovej banky zhoršili, oproti minulému roku sme klesli o sedem pozícii. Najlepšie výsledky sme dosiahli pri registrácii nehnuteľného majetku a získavaní úverov (11. resp. 15.), najhoršie pri faktoroch – ochrana investorov, zdaňovanie firiem, cezhraničné obchodovanie (109., 120., 113.).