Osvald: Boj proti korupcii je náboženstvo, ktoré komplikuje čerpanie eurofondov

Petr Osvald

Petr Osvald, zdroj: Výbor regiónov

Slovenská a česká národná delegácia vo Výbore regiónov nedávno predstavili spoločnú pozíciu k budúcnosti eurofondov. Kohézna politika po roku 2020 by mala podľa nich spĺňať sedem zásad a kritérií:

  • Dôraz na regionálny rozmer
  • Granty ako hlavný nástroj
  • Kohézna politika musí byť vyňatá z pravidiel verejnej podpory
  • Nutnosť zamedziť mnohonásobným kontrolám
  • Väčšia flexibilita pri napĺňaní cieľov
  • Podpora verejnej infraštruktúry

Čo sú hlavné výzvy a ako im čeliť vysvetlil pre EurActiv.sk predseda českej delegácie a viceprezident Výboru regiónov Petr Osvald.

 

Čo sú hlavné výzvy pre kohéznu politiku po roku 2020?  

Za hlavnú výzvu politiky súdržnosti považujem to, aby skutočne plnila svoju hlavnú funkciu, teda aby bola predovšetkým regionálnou politikou. To znamená, aby hlavne pomáhala mestám, obciam a regiónom v ich rozvoji, riešení problémov a nedostatkov. Ruka v ruke s tým ale musí tiež ísť jej zjednodušenie. Kohézna politika sa nesmie utápať v procesoch a vykazovaniach, ale musí slúžiť občanom.

Čítajte aj: Regióny EÚ: Kohéznej politike pomôžu jednotné pravidlá verejného obstarávania

Prečo by mala byť kohézna politika vyňatá z pravidiel verejnej podpory? Aké problémy sú s tým v súčasnosti?

Kohézna politika je predsa sama o sebe verejnou podporou, ktorá je smerovaná do oblastí, ktoré chce rozvíjať a podporovať. Preto pokiaľ na ňu uplatňujeme pravidlá verejnej podpory, ideme proti jej princípu.

To, že je projekt schválený, znamená, že je potrebný – teda že aj táto verejná podpora je potrebná. Uplatňovať rovnaké pravidlá na mestá, obce a regióny, ktoré sú verejnými subjektami, ako na podnikateľské subjekty, ktoré sú založené za účelom vytvárania zisku, je načisto scestné.

Riešime napríklad,či sme neohrozili trh a medzinárodný obchod, keď sme v pohraničnej obci vymenili lavičky v amfiteátri.

Väčšinou počúvam, že to tak musí byť. Ako mi ale niekto vysvetlí, že napríklad projekty v rámci tzv. Junckerovho balíčku sú z pravidiel verejnej podpory vyňaté? Riešime teda, či sme napríklad neohrozili trh a medzinárodný obchod, keď sme v pohraničnej obci vymenili lavičky v amfiteátri. Pri poskytovaní mnohonásobne vyšších prostriedkov z Juckerovho balíčku veľkým súkromným subjektom sa ale pravidlám verejnej podpory nikto venovať nemusí?

Čítajte aj: Ako zjednodušiť čerpanie eurofondov? 

Čo sa týka cezhraničných projektov, čo sa musí zmeniť v pravidlách kohéznej politiky, aby sa projekty realizovali jednoduchšie?

Keď sa pozriete na cezhraničné projekty, opäť narazíte na problém s verejnou podporou. Tým, že bola cezhraničná spolupráca zaradená priamo medzi štrukturálne fondy, sú na ňu uplatňované rovnaké pravidlá ako pri ostatných eurofondoch. Pritom tematická koncentrácia atď. vlastne blokuje účel a zmysel cezhraničnej spolupráce.

Na hraniciach medzi Francúzskom a Luxemburskom sa asi dá venovať vede a výskumu, ťažko sa ale tento prístup uplatní tam, kde sú na hraniciach hory a pohybuje sa tam akurát tak bača a jeho pes.

Podľa mňa by cezhraničná spolupráca nemala slúžiť priamo k naplňovaniu stratégie 2020, ale vytvárať podmienky pre jej naplnenie. Vzhľadom k úplne rozdielnej úrovni a potrebám jednotlivých hraničných území musia byť programy cezhraničnej spolupráce šité na mieru. Na hraniciach medzi Francúzskom a Luxemburskom sa asi dá venovať vede a výskumu, ťažko sa ale tento prístup uplatní tam, kde sú na hraniciach hory a pohybuje sa tam akurát tak bača a jeho pes.

Ako teda zjednodušiť realizáciu projektov?

Potrebujeme predovšetkým viac zdravého rozumu, ľudského prístupu a menej šablón a pokynov. Viac dôvery a menej podozrievania. Auditné a kontrolné úrady sa nesmú správať ako inkvizície, ale ako niekto, kto príde, nájde prípadné pochybenia a pomôže mi ich odstrániť.

Prevažná väčšina toho, čo kohéznu politiku zásadne skomplikovalo, vzniklo pod heslom „boj s korupciou“.

Asi si týmto názorom nezaistím veľkú popularitu, ale my sme dnes v stave, keď musíme vyriešiť dilemu, či budeme zjednodušovať eurofondy, alebo „bojovať s korupciou“. Prevažná väčšina toho, čo kohéznu politiku zásadne skomplikovalo, totiž vzniklo pod heslom „boj s korupciou“.

Dostali sme sa tak do stavu, kedy sa starostovia a ďalší potenciálni žiadatelia boja realizovať projekty, aby následne neboli vyšetrovaní a dehonestovaní. Z boja s korupciou sme spravili „náboženstvo“. V mene rôznych náboženstiev však už v histórii padlo k zemi obrovské množstvo nevinných hláv.

Čítajte aj: Eurofondy sú ako torta, ktorú upiekli psíček a mačička