Bez silných malých podnikov nebude možná obnova

Zdroj: ec.europa.eu

Podľa De Bucka samotná BusinessEurope zverejnila novú správu o tom ako zlepšiť prístup firiem k finančným prostriedkom a pomôcť im prekonať kreditnú krízu. Zdôraznil však, že najhoršie sú na tom inovatívne malé spoločnosti, čo by podľa neho mohlo zničiť vyhliadky Európy na obnovu, pokiaľ úverový tok nebude plynúť do efektívnych odvetví.

„Prístup malých a stredných podnikov k finančným prostriedkom je značne obmedzená. Banky sa obávajú rizika a zaviedli prísnejšie štandardy a firmy dostávajú úver len s veľkými problémami.“

„Mladé a inovatívne MSP, ktoré predstavujú najväčšie riziko, musia čeliť viacerým prekážkam. Ich situáciu komplikujú viaceré aspekty krízy,“ vysvetlil De Buck.

Podľa neho sú opatrenia, ktoré prijala podnikateľská komunita, európski a národní predstavitelia, pozitívnym signálom a môžu pomôcť navrátiť dôveru voči bankovému systému a podporiť malé podniky a zamestnanosť.

De Buck poukázal, že záchranné schémy národných bánk, pôžičky a financovanie zo strany Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu a snahy Európskej komisie obmedziť oneskorené platby zo strany verejných inštitúcií sú dôkazom, že autority si uvedomujú, že firmy potrebujú prekonať problémy s cash-flow.  O doplnenej Smernici o oneskorených platbách, ktorá verejné orgány zaväzuje k tomu, aby svoje účty splácali do 30 dní, inak ich čakajú pokuty povedal: „Pokiaľ sa rýchlo implementuje vo všetkých členských štátoch, môže pomôcť MSP prekonať finančné problémy.“

Podľa neho sú plošne prijaté opatrenia veľmi zaujímavé, no očakáva, že bude trvať ešte dlho, kým sa v praxi prejaví ich efektivita. „Okrem toho treba zdôrazniť, že len samotné utrácanie miliárd eur nepomôže. Opatrenia musia byť koordinované a len tak sa dosiahnu pozitívne výsledky. A toto je skutočnou výzvou,“ dodal.

De Buck varoval pred priveľmi prísnou reguláciou finančného sektora, pretože by podľa neho mohla ohroziť finančnú inováciu a ešte viac obmedziť úverový tok do podnikov.


Kompletné interview v anglickom jazyku nájdete tu.