REACH je šancou na zmenu k lepšiemu

 

Pozadie

Legislatíva REACH prešla Výborom pre životné prostredie Európskeho parlamentu. Environmentálne skupiny výsledok vo všeobecnosti privítali, výhrady vyslovili len proti oslabeniu povinnosti podávať kompletné informácie o menších množstvách chemických látok. No chemická legislatíva EÚ ešte nie je zďaleka schválená – čaká ju hlasovanie na plenárnom zasadnutí EP, ako aj hľadanie politického kompromisu v Rade.

Environmentálne organizácie žiadajú čo najprísnejšou legislatívu. Ich argumenty približuje rozhovor s koordinátorkou toxickej kampane Greenpeace na Slovensku Kateřinou Věntusovou.

Otázky

Prítomnosť chemických látok

V úvode rozhovoru sú prezentované výsledky štúdie o prítomnosti chemických látok v tele novorodencov (EurActiv.sk, 9. september 2005). Ukazuje sa v nej, že v pupočníkovej šnúre boli nájdené nebezpečné látky ako ftaláty, syntetické pižmo, alkylfenoly, bisfenol – A, brómované spomaľovače horenia, perfluorované zlúčeniny, niektoré pesticídy a triclosan.

Pokiaľ ide o účinky týchto látok, Kateřina Věntusová tvrdí: „Každá látka má iný – špecifický účinok. Niektoré ftaláty napríklad narušujú hormonálny a reprodukčný systém človeka. Syntetického pižmo je bioakumulatívne a je strojcom niektorých gynekologických problémov. Bisfenol A je dokázateľne zodpovedný za problémy s plodnosťou žien a chromozómové abnormality plodu. Mnohé z týchto chemikálií sú preukázateľne toxické a pravdepodobne aj karcinogénne.“

Riešenie – legislatíva REACH

Podľa Kateřiny Věntusovej je jediným efektívnym riešením „kompletná systémová zmena“. Za šancu na úrovni EÚ považuje legislatívu REACH. Tá by mohla byť spôsobom, ako nebezpečné chemické látky nahradiť bezpečnejšími. Zdravotnícke, spotrebiteľské a environmentálne organizácie totiž presadzujú princíp „povinnej náhrady“.

Fungovanie legislatívy má byť založené na presnej evidencii – podľa pôvodného návrhu Európskej komisie by mala byť zavedená evidencia chemických látok v centrálnej databáze, ktorú by spravovala Európska chemická agentúra. Systém by sa týkal približne 30 000 chemických látok, ktoré sa vyrábajú, alebo dovážajú v množstve väčšom ako jedna tona. Látky by boli podrobené evaluácii a ak by prešiel princíp tzv. povinnej náhrady, boli by povinne nebezpečné chemikálie nahradené bezpečnejšími alternatívami. Nový systém registrácie a evaluácie chemikálií má nahradiť viac ako štyridsať súčasných predpisov a direktív platných v členských štátoch únie.

REACH a Slovensko

Na Slovensku je za túto problematiku zodpovedné Ministerstvo hospodárstva SR. Čiastočne sa však REACH týka aj kompetencií ministerstva životného prostredia a ministerstva zdravotníctva.

Podľa Kateřiny Věntusovej oslovil Greenpeace, spolu s inými environmentálnymi organizáciami, jednotlivé zodpovedné rezorty aj slovenských europoslancov. O ich reakcii hovorí: „Čo sa týka rezortov, reakcia bola zatiaľ dosť formálna. Slovenská republika žiaľ nepatrí medzi progresívne štáty v tejto oblasti. Naopak slovenskí europoslanci sa zhodujú na potrebe existencie takejto legislatívy a verejné vyjadrenia europoslankyne Anny Záborskej (KDH), či Vladimíra Maňku (Smer) boli výrazne za sprísnenie podmienok pre používanie nebezpečných chemikálií a za lepšiu ochranu zdravia obyvateľstva EÚ.“

Lobistické záujmy

Kateřina Věntusová kritizovala chemický priemysel, ktorý sa podľa nej momentálne veľmi aktívne snaží zabrániť prijatiu systému REACH „v tej podobe, ktorá by skutočne efektívne chránila zdravie obyvateľov a životné prostredie“. Cieľom jeho lobingu má byť presadenie rôznych výnimiek, či obmedzenie počtu chemikálií, ktorých by sa systém týkal z 30 000 na 17 000. Hlavným argumentom je, že by ich nový prísny systém spravil ekonomicky nekonkurencieschopnými a tým ich vytlačil z trhu. O tomto argumente K. Věntusová tvrdí: „Sú to nezmysly a to potvrdila nielen Európska komisia ale aj nezávislý odborníci.“ Predpokladá však, že čoskoro dôjde ku konfrontácii, keďže sa vecou budú zaoberať ako Európsky parlament, ktorého čaká hlasovanie o REACH na plenárnom zasadnutí, tak aj Rada ministrov.