Rodrigues: EÚ potrebuje „zelenšiu“ Lisabonskú agendu

Maria João Rodrigues

  • Pred desiatimi rokmi ste Portugalskému predsedníctvu pomáhali navrhnúť Lisabonskú stratégiu. Ako ju hodnotíte dnes, vo svetle hospodárskej recesie?

Napriek ťažkostiam pri implementácii je moje hodnotenie pozitívne. Po prvé, v EÚ existuje nový strategický konsenzus na dlhodobých prioritách: vyspelejšia ekonomika, zelená ekonomika a ekonomika kombinujúca vysokú mieru konkurencieschopnosti a sociálnu kohéziu.

Pred krízou sme dosahovali dosť vysokú úroveň rastu – 2,7% – a vytvorili sme 15 miliónov pracovných miest, takže výsledok bol myslím dobrý. No teraz máme skutočne krízu.

  • Mali by sa vlády, vzhľadom na krízu, sústreďovať na krátkodobé opatrenia, zachraňovať banky a veľké spoločnosti, alebo pokračovať v posilňovaní konkurencieschopnosti, čo je viac stredno a dlhodobá záležitosť?

Potrebujeme obe. Potrebujeme rozhodné kroky na prekonanie problémov s úvermi, a potrebujeme obnoviť úvery pre podporu firiem a ľudí. je to vážna kríza, no ja tiež verím, že je to jedinečná príležitosť pre silnejšie a rýchlejšie vyštartovanie k našim dlhodobým cieľom: ak sa zamyslíte nad veľkými stimulačnými balíkmi, ktoré boli prijaté, mali by byť použité na investovanie do zelenej ekonomiky a poznatkovej ekonomiky. Takže je to príležitosť, ktorú nesmieme premeškať.

  • Európsky parlament a Komisia budú po júnových voľbách vymenené a pravdepodobne prijmú novú agendu. Aké budú vaše odporúčania?

Myslím že potrebujeme agendu, ktorá je zelenšia, so silnejším zameraním na klimatické zmeny a energetiku. Musíme sa rozhodne zamerať na „poznatkový trojuholník“ – omnoho viac investícií do inovácií, vzdelávania a výskumu – no myslím, že na to potrebujeme silný európsky nástroj.

A nakoniec, niečo nové, a to je navrhovať európsku agendu v našej medzinárodnej spolupráci s inými. Pretože vidíme, že americké ekonomika sa skĺzala rovnakým smerom, to isté sa môže stať Číne alebo Indii. Mali by sme podporovať túto konvergenciu smerom k modelu, ktorý kombinuje konkurencieschopnosť s trvalo udržateľným rozvojom.

  • Pri nedávnejšom Portugalskom predsedníctve sme boli zapojená do tvorby dokumentu o globalizácii. V tom čase sa Európa pokúšala dať globalizácii dobrý imidž. No teraz, pri finančnej kríze, je to trochu ťažšie. Čo by ste dnes v dokumente o globalizácii zmenili?

Ten dokument bol dôležitý, pretože znamenal nový krok EÚ vo vzťahu ku globalizácii. No dnes, vzhľadom na hospodársku krízu, by som niekoľko vecí dodala: silnejšia regulácia finančných trhov, aby sme predišli podobnej kríze, a silnejšia podpora pre rozvojové krajiny, pretože ak nedostanú podporu, nedokážu krízu prekonať.


Maria João Rodrigues bola členkou tímu, ktorý pripravil Lisabonskú stratégiu prijatú v roku 2000. Dnes je mimoriadnou poradkyňou pre Lisabonskú agendu a vyučuje na Inštitúte európskych štúdií, Université Libre de Bruxelles a na Lisabonskej univerzite.

Celé videointerview nájdete na tejto linke na portáli Blogactiv.