Rozumní ľudia si uvedomujú, že budúcnosť je v internetovom predaji

Zdroj: ULTRA PLAST

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Internetová ekonomika

Vaša spoločnosť sa špecializuje na plastovú a betonársku výrobu a presadili ste sa v siedmich európskych krajinách. Akú úlohu pri vašom úspechu hral internet?

Veľmi veľkú, pretože zhruba 99 % nášho predaja tvorí internetový predaj. Vsadili sme na to, že budeme predávať priamo výrobky z výroby, teda naším heslom je – priamo z výroby a za polovičnú cenu.

Keďže slovenský trh je malý, rozhodli sme sa expandovať. Najprv sme pre jazykovú bariéru začali v Českej republike a postupne sa nám cez internetový predaj podarilo preniknúť na nemecký, rakúsky, švajčiarsky, francúzsky, španielsky a taliansky trh.

Čo viedlo k tomu, že sa internet stal kľúčovým pre váš biznis?

ULTRA PLAST je lokálnou firmou pôsobiacou v Lipanoch neďaleko Sabinova. Začínali sme zhruba pred dvadsiatimi rokmi plastovými hračkami a bazénmi a postupne sme sa prepracovali až k plastovým výrobkom pre automobilový priemysel. Vcelku sme napredovali ,  zvyšovali obraty a zisky. No a potom bohužiaľ prišla kríza v roku 2009, ktorá nás dostala až k otázke, či pokračovať ďalej alebo podnik zavrieť. Zo dňa na deň sme stratili zákazky a veľkí hráči prestali objednávať.

Paradoxne kríza nám pomohla naštartovať biznis aj s iným zameraním. V našom portfóliu boli aj strešné boxy. Vyrábali sme ich cca 15 rokov, ale predávali sa dosť slabo. Rozhodli sme sa, že skúsime naštartovať tento biznis.

Uvažovali sme o propagovaní tohto výrobku, začínali sme štandardnými formami inzercie, či už cez televízne spoty, reklamu v časopisoch. Sú to však pomerne veľké investície, ktoré neprinášajú až taký efekt ako by mali, preto sme sa rozhodli vsadiť na internet.

Zo dňa na deň sme vytvorili slovenský e-shop a začali sme výrobky ponúkať cez internet, ale aj tie bolo treba spropagovať. Rozhodli sme sa využiť Google služby. Spočiatku sme predávali zhruba 50 strešných boxov ročne. Za prvý mesiac sme si stanovili limit pre internetovú reklamu tisíc korún (cca 33 eur). Už táto investícia naštartovala náš biznis a za prvý mesiac sa predalo raz toľko boxov.

Naša produkcia sa začínala rozbiehať a z roka na rok sme zdvojnásobovali obraty. Len pre ilustráciu, začínali sme s obratom 250 000 Sk, tento rok dosiahneme 4 milióny Sk. Do reklamy sme na začiatku investovali 1000 Sk teraz sme Googlu za posledný mesiac platili 30 tisíc eur (cca milión slovenských korún). Fakturácia za internetovú reklamu teda síce neporovnateľne stúpla, ale prináša nám to aj patričné zisky a zvyšovanie obratov.

V čom teda vy ako zástupca firmy mimo sektor IKT vnímate význam podpory rozvoja internetovej ekonomiky na Slovensku?

Ako ilustruje náš príklad, internet prispieva k inovácii modelov biznisu. Z nášho pohľadu je dôležité, aby nedošlo k prílišnému obmedzovaniu internetového obchodu. Samozrejme, naše ďalšie napredovanie bude závisieť aj od národných a európskych nariadení. Aj my sa totiž stretávame s nepríjemnosťami, ktoré musíme riešiť. Uvedomujeme si, že z hľadiska legislatívy a právnych noriem je nutné internetový obchod regulovať, ale takým odkazom pre slovenských a európskych politikov by bolo – keď nám už nemôžete pomôcť, aspoň nám držte palce a nehádžte nám polená pod nohy formou rôznych reštrikcií a nariadení.

Aké sú teda tie najväčšie prekážky, ktorým vaša firma čelí pri internetovom predaji?

Keďže podnikáme v rámci viacerých krajín Európskej únie, pociťujeme dôsledky nedostatočnej harmonizácie zákonov a pravidiel na vnútornom trhu. Napríklad v Nemecku sme sa stretli s tým, že daňoví úradníci si vysvetľovali zákony po svojom a potom pre nás vznikali rôzne obštrukcie a prekážky. Podobne aj v prípade možnosti platby cez PayPal, čo je síce celosvetovo uznávaný platobný portál, ale naši daňoví úradníci s ním nemajú skúsenosti a pri daňovej kontrole v našej spoločnosti si s tým nevedeli dať rady.

Ďalej ide aj o diskutovaný zákon o ochrane osobných údajov. Internetové obchody sú založené na tom, že zbierajú určité osobné údaje od zákazníkov a teda uvidíme, aký bude mať táto legislatíva vplyv na internetový predaj.

Ako teda celkovo vnímate národné a európske iniciatívy v snahe o podporu internetovej ekonomiky?

Myslím si, že rozumní ľudia si uvedomujú, že budúcnosť je v internetovom predaji. Keď sa kedysi začínalo s internetovým predajom, jeho podiel bol mizivý. Dnes už globálne ide internetový predaj do popredia. Myslím si, že aj na Slovensku sa veľmi úspešne predávajú knihy, dovolenky či letenky.  Internetový predaj teda napreduje a preto by bolo veľmi vhodné, keby ho zástupcovia slovenskej, ale aj európskych vlád podporili v plnej miere a snažili sa o jeho čo najväčší rozvoj.